No subject

jkormos at BTK.PPKE.HU jkormos at BTK.PPKE.HU
Sun Feb 26 23:49:29 CET 2006


A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciájának programja


Az Istenhez vezető utak Aquinói Szent Tamás nyomán

Roads to Good: In the Footsteps of St. Thomas Aquinas.
Időpont: 2006. március 7.  9.00-14.00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, 1053.
Budapest, Veres Pálné u. 24. II. em. 2. szoba


9.00 Megnyitó, köszöntés (Dr. Cselényi István, Dr. Rokay Zoltán)

1. szekció. Levezető elnök: Hoppál Bulcsú
9.10 Bolberitz Pál (PPKE HTK): cím később véglegesítve
9.30 Arthur Madigen SJ: Thomism and Personalism (St. Thomas Aquinas and R.
Spaemann).
9.50 Mezei Balázs (PPKE BTK): Thomas Aquinas and Karol Wojtila on the
Human Person.
10.10 Rokay Zoltán (PPKE HTK): A QD de veritate etikai kérdései és Szt.
Tamás istenérvei
10.30 Boda László(PPKE HTK): Az első mozgatótól az első programozóig
10.50 Cselényi István (VJRKTF): A mozgás-érv ma

11.10. Szünet.

2. szekció. Levezető elnök: Dr.Cselényi István
11.20 Alin Tat (Greek-Catholic Theological Faculty, Univ. of Cluj):  Henri
de Lubac, saint Thomas et le probleme de l'existence de Dieu
11.40 Redmund Walter: Der heilige Thomas von Aquin und die neue
ontologischen Argumente
12.00 Kormos József (PPKE BTK): A megismerésnek és az egyediség elvének a
kérdései az Istenhez vezető utak esetén
12.20 Hankovszky Tamás (PPKE BTK): Szent Tamás és Szent Anzelm
12.40 Aczél Petra (VJRKTF): " A szellemi jelentéstől a forma öröméig. Az
anagogé és az acumen."
13.00 Boros  István (ÁVKF): Milyen Istenhez vezet az öt út?
13.20 Hoppál Bulcsú: A transzcendentális tapasztalat „istenérve”


13.40 Szünet.

14.00 Közgyűlés____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://hps.elte.hu/dept/mafla.htm
(maintained by HPS/Eötvös University)
More information about the MaFLa mailing list