Konferencia: A tudomány önmagáról

Hegyi F. M. dotgod at freemail.hu
Wed Nov 15 20:29:16 CET 2006


    A tudománypolitika csak a politikusok dolga volna? Mit 
          gondolnak err"ol az érintettek?
            A tudomány önmagáról
    Az Egyesület a Fels"ooktatásért és Kutatásért (EFOK) 
           egész napos konferenciája
    2006. november 17. 10-18 óra, MTA kis el"oadóterem
Program:
10:00 - 10. 05: Horváth Zalán elnök megnyitója
10.05 - 11.30 A tudományos kutatás intézményrendszere és 
finanszírozása
MakaraGábor SOTE KOKI: A tudományos kutatás 
  intézményei és finanszírozásuk 
  Magyarországon
  Zemplén Gábor BME: A pályázati rendszerr"ol - alulról, 
  kívülr"ol, felülr"ol
ForgácsPéter KFKI RMKI: Kutatóintézet-hálózatok 
  Franciaországban és 
  Németországban
  Felkért hozzászóló: Szendi Gábor (SOTE, MTI): Megélhetési 
  tudomány?
11.30 - 11.45 Kávészünet
11.45 - 13.15 A tudományos teljesítmény mérése és 
min"osítése
BraunTibor MTAK: Alkalmazhatjuk-e ésszer"uen a 
  tudománymetriát egyének tudományos 
  teljesítményének az értékelésére?
VinklerPéter MTA KKKI: A tudománymetria lehet"oségei az 
  országos és az intézményi 
  tudománypolitika kialakításában
Szabó Márton ELTE ÁJK, MTA PTI: Min"oség és értékesség a 
társadalomtudományokban
13.15 -14.15 Ebédszünet 
14.15 - 15.45 A tudomány, mint világmagyarázat; a tudományos 
igazság
Laczkovich Miklós ELTE TTK: Hume, Popper és Sokal-
Bricmont
KutrovátzGábor ELTE TTK: Mit mondanak a halak a 
  hidrodinamikáról?
  A tudományháború és a 
  publikum
Tóth Mihály PPKE BTK: Variációk egy témára: 
kreacionizmus
  Felkért hozzászóló: Varga Máté (UCL, London, írásos 
  referátum): Az evolúció fényében 
15.45 - 16:00 Kávészünet
16:00 - 17.30 A tudomány és a nyilvánosság
  Ropolyi László ELTE TTK: Tudás, közösség, hatalom
  Vajda Zsuzsanna ME BTK: Tudomány az iskolában?!
  Kampis György ELTE TTK: Meggy"ozés magyarázkodás és 
  arrogancia nélkül
  Felkért hozzászóló: Fehér Márta (BMI)
17.30-18.00 Zárás, összegzés, további tervek 
A programban szerepl"o rövid, 10-15 perces el"oadásokat követ"oen a 
hallgatóság kérdéseire, rövid hozzászólásaira nyílik lehet"oség minden 
szekcióban. A rendez"ok számítanak az aktív részvételre.
Az Egyesület a konferencián elhangzottak alapján ajánlásokat 
fogalmaz meg a tudománypolitikai döntéshozók részére, továbbá 
tervezi egy kiadvány összeállítását, amelyben számít a résztvev"ok 
további segítségére.____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://hps.elte.hu/dept/mafla.htm
(maintained by HPS/Eötvös University)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20061115/78fb6eb4/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list