No subject

jkormos at BTK.PPKE.HU jkormos at BTK.PPKE.HU
Mon Jun 20 22:18:17 CEST 2005A Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság konferenciájának programja


„A nyelv és a kommunikáció kérdései napjainkban Aquinói Szent Tamás nyomán”

„In the Footsteps of Saint Thomas Aquinas: Issues of Language and
Communicacion Today”


Időpont: 2005. június. 25. 9.00-14.00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, 1053.
Budapest, Veres Pálné u. 24. I. em. 125. szoba


9.00 Megnyitó, köszöntés (Dr. Cselényi István)

1. szekció. Levezető elnök: Dr. Cselényi István
9.10 Paul Richard Blum: Thomas von Aquins Interpretation der Schöpfung
durch das Wort.
9.30 Rokay Zoltán: "Communicatio" Die Aktualität eines Thomas,schen Terminus
9.40 Boda László: Az analógia elvének alkalmazása Aquinói Tamásnál, és a
vallási nyelv megalapozása.
10.00 Bolberitz Pál: A reditio completa szent Tamásnál és jelentősége.
10.20 Kormos József: A nyelv kognitív vonatkozásairól Aquinói Szent Tamás 
alapján.
10.35 Michele Sita: The insufficiency of language
10.55 Mezei Balázs: Thomas Aquinas on Revelation as a Form of Divine
Communication
11.15 Vita, kérdések. Szünet.

2. szekció. Levezető elnök: Dr. Kormos József
11.35 Cselényi István: A reláció kategóriája és a kommunikáció.
11.50 Havas László:Aquinói Tamás "fejedelemtükre" és Jacques Maritain
organikus társadalom- és államfelfogása
12.10 Frenyó Zoltán: A tanítás elmélete Aquinói Szent Tamásnál
12.30 Bakos Gergely OSB: Communication with the Other: the ’doctor
angelicus’ and Islam – Reading Thomas Aquinas ’s De Rationibus Fidei
12.50 Losonczy Péter: "Kritikai megjegyzések Lindbeck Tamás-olvasata kapcsán"
13.10 Hoppál Bulcsú: Megjegyzések a kommunikációról Karl Rahner nyomán.
13.25 Deme Tamás: Logosz és Ratio – Logosz és Fides (misztikus
kommunikáció – és teológiai kommunikáció)

13.40 Vita, kérdések
____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://hps.elte.hu/dept/mafla.htm
(maintained by HPS/Eötvös University)
More information about the MaFLa mailing list