szimpozium (programváltozás!)

Toth Mihaly tothmy at gmail.com
Mon Oct 24 23:30:14 CEST 2005


------- Forwarded message follows -------
Date sent:	Tue, 29 Nov 2005 13:31:11 +0100
From:	Simonfi Attila <filorum at fw.hu>
Organization:	Magyar Elektronikus Filozófiai Fórum
Subject:	szimpozium


KedvesBarátaim,

mikéntatavaly,azidénissorkerüla"Szimpóziumafolyamat
jegyében"előadássorozatra.Afilozófiaielőadásokezúttalis
aművészekésfilozófusokközöttipárbeszédkialakításáratörekednek,
ámatavalyitólkisséeltérőenönállóbbkeretetkapnak:akiállított
művészetialkotásokéselőadásokcsaklazánkapcsolódnakegymáshoz
.
Szeretettelvárunkmindenérdeklődőt.

Helyszín:1123Budapest,Táltosu.8.

Előadó
Cím
Időpont

Fórizs László
Mindannyiunk Tüze (Agni Vaisvánara)
2005.10.18 7:00

Tiszóczi Roland 
Barna
Észlelés a kortárs fenomenológiában
2005.10.258:00

Tóth Mihály
A filozófia mintéletművészet
2005.11.158:00

Simonfi Attila
A művészet egyik lehetséges 
meghatározása
2005.11.228:00

Árik Zsófia
Folyamat - Teológia - Transzformáció
2005.12.138:00SZERVEZŐK

SymposionTársaság,
Folyamat Társaság
KovácsházyÉvaevakovacshazy at freemail.hu
BudahelyiTibor
PéterÁgnes

MagyarésKözép-EurópaiWhiteheadEgyesület
SimonfiAttilainfo at whitehead.hu


-----------------------------------------------
Üdvözlettel,
SimonfiAttila
MagyarElektronikusFilozófiaiFórum
http://filorum.fw.hu
------- End of forwarded message -------

____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://hps.elte.hu/dept/mafla.htm
(maintained by HPS/Eötvös University)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20051024/e8989394/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list