No subject

Lehmann Miklós lehmann at ludens.elte.hu
Thu Nov 10 20:22:16 CET 2005


Kedves Kollégák!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt kutatásunk következő
miniszümpóziumára:
 

Jelek a 17. században: Locke

 
A "Minden filozófia 'nyelvkritika'" OTKA-kutatás zárórendezvénye.
MTA Filozófiai Kutatóintézete (1054 Budapest, Szemere u. 10.)
2005. november 21. hétfő, 14 óra
Program
Kísérő előadás:

Schmal Dániel: Az érzékelés nyelve a 17. században

Nagyelőadás:

Forrai Gábor: Locke ideái és a verbális gondolkodás


Vita:


Faragó-Szabó István: Locke a nyelvről - némileg másképp


(Forrai Gábor A jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafizikája


[Budapest: l'Harmattan 2005] című könyvéhez)

 
 
A szellemiek után a szokásos fogadás, mulatás.
 
A"Minden filozófia ´nyelvkritika´" című kutatás részleteiről a
<http://www.phil-inst.hu/lm/nyelvkritika>
http://www.phil-inst.hu/lm/nyelvkritika internetcímen lehet tájékozódni.
 
 
 


 
Kedves Kollégák!
 
Figyelmetekbe ajánljuk a "Minden filozófia 'nyelvkritika'" kutatás
keretében készült köteteinket:
 
Neumer Katalin (szerk.): Minden filozófia "nyelvkritika". I. köt.:
Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. Budapest: Gondolat Kiadó 2004.
Neumer Katalin-Laki János (szerk.): Minden filozófia "nyelvkritika". II.
köt.: Analitikus filozófia és fenomenológia. Budapest: Gondolat Kiadó
2004.
Volker Munz-Katalin Neumer (Hrsg.): Sprache - Denken - Nation. Kultur-
und Geistesgeschichte von Locke bis zur Moderne. Wien: Passagen Verlag
2005. (= Studien zur Moderne, 23)
Demeter Tamás: Az eszmék tipográfiája. A modern filozófia kezdetei
kommunikációelméleti nézőpontból. Budapest: Osiris, 2002. 
Forrai Gábor: A jelek tana: Locke ismeretelmélete és metafizikája.
Budapest: l'Harmattan 2005.
Laki János: A tudomány természete. Thomas Kuhn és a tudományfilozófia
történeti fordulata. Budapest: Gondolat 2006. (megjelenés alatt)
Nagy József: Vico. Eszmetörténet mint korlátlan szemiózis. Budapest:
Áron Kiadó 2003.
Neumer Katalin: A lélek aspektusai. Wittgenstein a Filozófiai
vizsgálódások után. Budapest: Gondolat 2006. (megjelenés alatt)
Neumer Katalin (szerk.): Kép, beszéd, írás Wittgenstein filozófiájában.
Gond, 34. köt., 2002.
Neumer Katalin (szerk.): Kép, beszéd, írás. Budapest: Gondolat Kiadó
2003.
Rathmann János (vál., jegyzetek, utószó): Johann Georg Hamann:
Válogatott filozófiai írások. Pécs: Jelenkor 2003.
 
A kötetek tartalomjegyzéke a
http://www.phil-inst.hu/lm/nyelvkritika/kotetek.htm internetcímen
olvasható.
 

____________________________________________________
MAFLA - Hungarian philosophers' mailing list
Archive & Help: http://hps.elte.hu/dept/mafla.htm
(maintained by HPS/Eötvös University)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://phil.elte.hu/pipermail/mafla/attachments/20051110/75998315/attachment.html>


More information about the MaFLa mailing list