Bemutatkozás

A Filozófiatudományi Doktori Iskola megalapítására és első akkreditációjára 1993-ban került sor. Azóta a törvényi előírások és a MAB-szabályok megváltozása következtében többször is akkreditálták, legutóbb 2015-ben. Jelenleg strukturálisan az ELTE BTK Filozófiai Intézetét, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetét, Művészettörténeti Intézetét valamint a Vallástudományi Központot integrálva működik, e három intézet és egy központ által létrehozott doktori oktatási programok keretében. Minden törzstagja és legtöbb oktatója az említett intézetek valamelyikének a tagja.

A Doktori Iskola vezetője

Ullmann Tamás, DSc, egyetemi tanár
Telefon: 0036 1 4855200 5305 mellék
Fax: 485 5247
E-Mail: ullmann.tamas [[a]] btk.elte.hu

A Doktori Iskola titkára

Marlyn Mónika
Telefon: 485 5200 / 5457
e-mail: marlyn.monika@btk.elte.hu

A Doktori Iskola Tanácsa

A Doktori Iskola Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagjai az Iskola által meghirdetett programok vezetői. Elnöke a Doktori Iskola mindenkori vezetője. A Doktori Iskola vezetőjének helyettesét és a Doktori Iskola Tanácsának elnökhelyettesét a programvezetők választják a meghirdetett programok vezetői közül. A Doktori Tanács jelenlegi összetétele: Bacsó Béla, DSc, tanszékvezető egyetemi tanár; Boros Gábor, DSc, egyetemi tanár; Fehér M. István, akadémikus, egyetemi tanár; György Péter DSc, intézetigazgató egyetemi tanár; Zvolenszky Zsófia, PhD, egyetemi docens; Olay Csaba, DSc, egyetemi tanár; E. Szabó László, DSc, egyetemi tanár; Ullmann Tamás, DSc, egyetemi tanár; Steiger Kornél CSc, professor emeritus.