Felvételi eljárás

A Doktori Iskolába az ELTE BTK Doktori Tanácsa által szabályozott felvételi eljárás során lehet felvételt nyerni. A felvételi eljárást a programvezetőkből alakult felvételi bizottság folytatja le. A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll.

A jelentkezés feltételei:
- Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű, filozófia- vagy esztétika-szakos diploma;
- Filozófia- vagy esztétika-szakos diploma hiányában, kivételes esetben és meghatározott feltételekhez kötve, bármely más szakon szerzett egyetemi diploma.
- A Filozófia Intézethez tartozó programok esetében nem filozófia vagy esztétika szakos diplomával rendelkezők abban az esetben nyerhetnek kivételesen felvételt, amennyiben a sikeres felvételi vizsgát követően, a doktori tanulmányok során számot adnak a filozófia szakon előírt hat filozófiatörténeti kollokvium közül legalább négynek az anyagából, illetve a Politika filozófia program esetében a társadalomfilozófia 1. és politikai filozófia kollokvium anyagából.
- A felvételi rangsorolás szempontjai a következők: a korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel (vizsgák, szigorlatok, diploma minősítése); korábbi kutatómunka során felmutatott eredmények (diákköri díjak, szaktudományi közlemények); a pályázó kutatási programjának megvalósíthatósága.
- A felvétel a meghirdetett doktori oktatási programok valamelyikére történik.