Hazai kapcsolatok

A Doktori Iskola hazai tudományos kapcsolatai. Együttműködés más felsőoktatási, kutatási és kulturális intézményekke

A Doktori Iskola a számára otthont adó négy egyetemi intézetre is támaszkodva szorosan együttműködik más filozófiai műhelyekkel és doktoriskolákkal, illetve az ELTE BTK többi doktoriskolájával. A Doktori Iskola nemcsak támaszkodik anyaintézményére, de segíti is annak tudományközi kapcsolatait. Ennek több mint tíz éve fontos fóruma a már említett, és részint a Doktori Iskola által is szervezett évnyitó konferencia a "Nyelv, megértés, interpretáció" témakörben, melynek célja kifejezetten olyan filozófiai témák megvitatása, melyek fontosak a társtudományok számára. A konferencia anyagait a szervező bizottság minden évben publikálja a Világosság című folyóirattal kötött hosszú távú megállapodás alapján.

Az esztétikai program és a film-, média- és kultúraelméleti program a tudományos kapcsolaton túl együttműködik művészeti intézményekkel is (Műcsarnok, Budapest; Ludwig Múzeum, Budapest; Trafó, Budapest; Tranzit, Budapest; IMPEX, Budapest). A logikai programnak fontos partnere az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézete. A Hermeneutika Programot más hazai egyetemek és bölcsészkari tanszékek mellett erős szakmai szálak fűzik a Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutika Szakosztályához, a Magyar Fenomenológiai Egyesülethez, a Magyar Daseinanalitikai Egyesülethez. Az analitikus, a logikai és a politikai filozófiai program főleg a CEU társ-programjaival működik együtt.

Az Iskola igény szerint filozófiai kurzusokat biztosít a Kar többi doktori iskolája, ezen belül főként nyelvész és irodalmár doktoranduszok számára a tudományáguk vagy konkrét kutatási témájuk szempontjából releváns kérdések terén. Az együttműködésnek ez a formája a Kar Germanisztikai Intézetével, Anglisztikai Intézetével, Irodalomtudományi Intézetével és Olasz Tanszékével immártradicionálisnak mondható.

Az oktatók kölcsönös bevonásával, közös konferenciák szervezésével, kurzusok befogadásával folyamatos az együttműködés a következő egyetemekkel és akadémiai kutatóintézetekkel: SzTE, DE, ME, PTE, MTA Filozófiai Kutatóintézete, MTA Nyelvtudományi Intézete, MTA Irodalomtudományi Intézete. Ezen belül folyamatos a munkakapcsolat az ELTE, az SZTE Anglisztikai, Francia filológiai és Germanisztikai Intézeteivel. Kiemelendő, hogy az újkori filozófia program rendszeresen előadókat és kurzusvezetőket hív meg a Miskolci, a Debreceni, a Szegedi, a Pázmány Péter és a Károli Gáspár egyetemekről, az MTA Filozófiai Kutatóintézetéből, valamint a Lukács Archívumból. Ugyancsak intenzíven működik együtt a Műszaki Egyetem tudománytörténeti doktori programjával, illetve a "17. századi filozófiai műhellyel".
A Doktori Iskola stabilan együttműködik az Áron, az Atlantisz és a L'Harmattan kiadókkal kiadási tervük megalkotásában és megvalósításában.

Az ELTE Filozófiai Intézete, Magyar Filozófiai Társaság és a L'Harmattan kiadó 2004-ben díjat alapított a Doktori Iskolában megvédett legjobb disszertáció kiadására. Az évente meghirdetett pályázat első díjas munkái minden évben a L'Harmattan "Cogito Könyvek" sorozatában jelennek meg.