Utánpótlásképzés

A Doktori Iskolának a hazai tudományos utánpótlásban elfoglalt helye

A Doktori Iskolában részben különböző felsőoktatási és közoktatási intézményekben vagy kutatóhelyeken működő fiatal kollegák folytatják tanulmányaikat. Ebből a szempontból a Doktori Iskola szerepe az, hogy a fiatal kutatók és oktatók számára posztgraduális képzést nyújtson. Az Iskola oktatási programjainak gazdagságával, illetve a programok tematikai sokrétűségével a filozófia-, illetve a a média-, kultúra- és vallástudomány legfontosabb területein biztosítja a hazai tudományos utánpótlást. Ilyen területek az antik, a keleti, az újkori és a modern filozófiatörténet, illetve a következő főbb diszciplínák: logika, esztétika, metafizika, politikai filozófia, valamint a főleg analitikus értelemben vett ismeretelmélet, elmefilozófia, nyelvfilozófia, társadalom- és történetfilozófia, etika. Néhány más területen (például tudományfilozófia, kognitív kutatások, egyes jelenkori filozófiai irányzatok stb.) az Iskola más filozófiai és szaktudományos doktori iskolákkal együtt játszik szerepet a tudományos utánpótlás nevelésében, vagy nem folytat képzést.