Hallgatók

Such Dávid

program:Analitikus filozófia

kutatási témaA fenomenális tudatosság reprezentácionalista elméletei

Beiratkozás éve2011

Email:suchdavidgabor@gmail.com

Témavezető:Tőzsér János

Benke Attila

program:Film-, média-, kultúraelmélet

kutatási témaA revizionista műfajfilm története és elmélete

Beiratkozás éve2013

Email:cheattila@gmail.com

Témavezető:Dr. Pápai Zsolt

Honlap:http://sententiatenebrae.tumblr.com/

Gyöngyösi Csilla

program:Antik és középkori filozófia

kutatási témaAz arisztotelészi filozófia hatása a középkori muszlim racionális teológiára és filozófiára al-Ghazáli A filozófusok inkoherenciája c. munkájának fordításán és kommentárján keresztül

Beiratkozás éve2011

Email:csilla.nelli.gyongyosi@gmail.com

Témavezető:Dr. Borbély Gábor

Honlap:http://elte.academia.edu/CsillaNelliGy%C3%B6ngy%C3%B6si

Takó Ferenc

program:Morál- és politikai filozófia

kutatási témaMax Weber Kína-képe, forrásai és hatása a XX. század Kína-interpretációira

Beiratkozás éve2013

Email:takoferenc@gmail.com

Témavezető:Dr. Erdélyi Ágnes

Honlap:http://lnkd.in/b3GwahT

Rosta Kosztasz

program:antik filozófia

kutatási témaPlatón és a megszelídítés gondolata

Beiratkozás éve2008

Email:rosta.kosztasz@gmail.com

Témavezető:Bene László

Honlap:http://phil.elte.hu/students/rosta/Rosta_publ.pdf

Kiss Csaba

program:Morál- és politikai filozófia

kutatási témaMarx és Tocqueville a forradalomról és a történelemről

Beiratkozás éve2012

Email:kiss.csaba.kiss@gmail.com

Témavezető:Dr. Orthmayr Imre

Hendrik Nikoletta

program:Morál- és Politikai Filozófia

kutatási témaAz állam, az egyén és a pelés kapcsolata az antik filozófiában

Beiratkozás éve2013

Email:hendrik.nikoletta@gmail.com

Témavezető:Steiger Kornél

Honlap:http://hu.linkedin.com/in/hendriknikoletta

Bitai Tamás

program:Logika és tudományfilozófia

kutatási témaA formális rendszerek fizikalista értelmezésének következményei a matematika megalapozásában

Beiratkozás éve2011

Email:bitai.tamas@gmail.com

Témavezető:E. Szabó László

Honlap:http://phil.elte.hu/bitai/

Tihanyi Katalin

program:analitikus filozófia

kutatási témaModalitás az elmében és az elmén túl; Szemantikai és modális intuíciók vizsgálata

Beiratkozás éve2011

Email:katalin.tihanyi@gmail.com

Témavezető:Zvolenszky Zsófia

Szakács Evelyn

program:újkori filozófia

kutatási témaA természet spinozai fogalma

Beiratkozás éve2013

Email:szakacsevelyn@gmail.com

Témavezető:Boros Gábor

Cseh Dávid

program:esztétika

kutatási témaZeami és a júgen esztétikája

Beiratkozás éve2013

Email:cseh.david.sandor@gmail.com

Témavezető:Darida Veronika

Bársony Márton

program:Esztétika

kutatási témaBolondság- és őrületelméletek

Beiratkozás éve2011

Email:marton.barsony@gmail.com

Témavezető:Somlyó Bálint

Honlap:http://martonbarsony.wix.com/cvsite

Jankovics Márton

program:Morál- és Politikai Filozófia

kutatási témaAz egyéni és a kollektív jogok problémája a liberális multikulturalizmusban

Beiratkozás éve2011

Email:jankovicsmarci@gmail.com

Témavezető:Dr. Ludassy Mária

Nagy Dániel Gergely

program:Morál- és Politikai Filozófia

kutatási témaKarl Marx jövőképe: a múlt kísérletei és a modernitás lehetőségei

Beiratkozás éve2011

Email:visitmctobyia@gmail.com

Témavezető:Madarász Aladár

Makai Ádám

program:analitikus filozófia

kutatási témaA típus-azonosságelmélet és a többszörös megvalósíthatóság tézise

Beiratkozás éve2012

Email:adam.makai@gmail.com

Témavezető:Tőzsér János

Borza Natália

program:Újkori filozófia

kutatási témaAdam Smith érzelemfilozófiája

Beiratkozás éve2013

Email:nataliaborza@gmail.com

Témavezető:Boros Gábor

Czétany György

program:Újkori filozofia

kutatási témaAz immanencia hegeli es deleuze-i fogalma és a transzcendentalis illúzió

Beiratkozás éve2011

Email:czetany.gyorgy@gmail.com

Témavezető:Olay Csaba

Gömöri Márton

program:Logika és tudományfilozófia

kutatási témaA téridő-fizika elvi kérdései

Beiratkozás éve2010

Email:gomorim@gmail.com

Témavezető:E. Szabó László

Makai Beáta

program:Esztétika

kutatási témaVetített képek a kortárs kultúrában

Beiratkozás éve2013

Email:makaibeti@gmail.com

Témavezető:Seregi Tamás

Csuka Botond

program:Esztétika

kutatási témaAz esztétikai beállítottság kialakulása

Beiratkozás éve2013

Email:csukabotond@gmail.com

Témavezető:Dr. Radnóti Sándor

Siklósi István

program:Antik filozófia

kutatási témaA személy fogalma a kései antikvitásban

Beiratkozás éve2008

Email:siklosiistvan@gmail.com

Témavezető:Bene László

Szitás Pál

program:Hermeneutika

kutatási témaHannah Arendt hermeneutikai társadalomfilozófiája

Beiratkozás éve2013

Email:szitas.pali@gmail.com

Témavezető:Olay Csaba

Müller Andor

program:Fenomenológia

kutatási témaÉrzelemfilozófia

Beiratkozás éve2011

Email:muller.andor33@freemail.hu

Témavezető:Ullmann Tamás

Ferencz Orsolya

program:Fenomenológia

kutatási témaAz időtapasztalat fenomenológiája

Beiratkozás éve2011

Email:mazsolaszem@gmail.com

Témavezető:Ullmann Tamás