Mekis Péter PhD anyagai
disszertáció
tézisfüzet (magyarul)
summary of the theses (in English)
abstract (in English)
Kálmán László bírálata
Mihálydeák Tamás bírálata
válasz a bírálatokra
védés (június 9. 14h)