Logika szeminárium
Péter Mekis
Hétfő 14:00-15:30
A kurzuson bevezetjük a hagyományos és a modern logika alapvető fogalmait és módszereit. Az anyag a következő rendszereket fedi le:
  • arisztotelészi szillogizmusok;
  • a kijelentéslogika;
  • elsőrendű predikátumlogika;
  • Peano arithmetika: egy elsőrendű elmélet.

Irodalom:

  • Ruzsa Imre - Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris, 1997. (2. kiadás: 2000, sajtóhibák javításával és a történeti fejezetek kihagyásával).

  • Handoutok


Online anyagok (nemsokára)
1. házi feladatsor, határidő: december 7.
handout 1
2. házi feladatsor, határidő: december 7.
handout 2
3. házi feladatsor, határidő: december 7.
handout 3
...