Kurzus Logika szeminárium
Oktató Mekis Péter
Kódok BMA-FILD-302.03, TANM-FIL-302.03, BBN-FIL-302.03
Időpont Kedd 14:00-15:30
Hely i-104
Előfeltételek A kurzusnak nincsenek előfeltételei.
Description A kurzuson bevezetjük a hagyományos és a modern logika alapvető fogalmait és módszereit. Az anyag a következő témákat fedi le:
 • igazság és helyesség
 • kategorikus szillogizmusok
 • kijelentéslogika: informális bevezetés
 • kijelentéslogika: eldöntési módszerek 1-2.
 • kijelentéslogika: szintaxis és szemantika
 • arisztotelészi és induktív definíciók;
 • elsőrendű predikátumlogika: informális bevezetés 1-2.
 • elsőrendű predikátumlogika: nyelvek és modellek
 • elsőrendű predikátumlogika: szintaxis és szemantika
 • arisztotelészi és induktív definíciók;
 • relációk tulajdonságai.
Irodalom
 • Jegyzetek (félév közben folyamatosan feltöltve)
 • Ruzsa Imre: Bevezetés a modern logikába. 2. kiadás. Osiris, 2000.
Jegyzetek és házi feladatok