Kurzus Logika szeminárium
Oktató Mekis Péter
Kódok TANM-FIL-302.03, BMA-FILD-302.03, BBN-FIL-302.03, P/FIL/LTF-8.04
Időpont Kedd 14:00-15:30
Hely i129
Előfeltételek A kurzusnak nincsenek előfeltételei.
Description A kurzuson bevezetjük a hagyományos és a modern logika alapvető fogalmait és módszereit. Az anyag a következő témákat fedi le:
  • a helyes következtetés fogalma;
  • kategorikus szillogizmusok;
  • kijelentéslogika;
  • az elsőrendű predikátumlogika elemei;
  • deduktív és induktív definíciók;
  • relációk tulajdonságai.
Irodalom
  • Jegyzetek (félév közben folyamatosan feltöltve)
  • Ruzsa Imre: Bevezetés a modern logikába. 2. kiadás. Osiris, 2000.
Jegyzetek és ázi feladatok