Cím Logika előadás
Oktató Mekis Péter
Kódok BMA-FILD-301.03, BBN-FIL-301.03, TANM-FIL-301
Időpont Hétfő 14:00-15:30
Hely i221
Számonkérés A kurzus szóbeli vizsgával zárul, a félév végén kiadott tematika alapján.
Előismeretek A kurzus feltételez némi jártasságot a klasszikus elsőrendű predikátumlogika alapvető fogalmaiban és technikáiban.
Leírás Az előadásokon érintett témák:
 1. klasszikus elsőrendű nyelvek: szintaxis és szemantika;
 2. analitikus fák az elsőrendű logikában; eldönthetőség;
 3. elsőrendű elméletek: alapvető fogalmak és módszerek;
 4. Peano-aritmetika: nyelv, axiómák, definíciók és elemi tételek;
 5. a végtelenek hierarchiája; Löwenheim-Skolem tételek;
 6. határozott leírások és szemantikai értékrés;
 7. magasabbrendű logika;
 8. modális logika és lehhetségesvilág-szemantika.
A témák menet közben a hallgatói igényeket követve változhatnak. Az előadás angol nyelvű változata mélyebben tárgyalja a témákat, és több anyagot is fed le.
Irodalom
 • Jegyzetek (félév közben bővülhetnek)
 • Ruzsa Imre: Bevezetés a modern logikába. 2. kiadás. Osiris, 2000.
Jegyzetek
 1. Arisztotelészi szillogizmusok
 2. A predikátumlogika elemei
 3. Igazságfeltételek a predikátumlogikában
 4. Elsőrendű nyelvek
 5. Elsőrendű elméletek
 6. Végtelen halmazok
Vizsgatematika Logika előadás vizsgatémák 2017 tavasz