Logika és ismeretelmélet
Péter Mekis
Hétfő 12:00-13:30, D118
A kurzuson megismerkedünk a logika, az érveléstechnika és az ismeretelmélet néhány fontos témájával:
  • arisztotelészi szillogizmusok;
  • kijelentéslogika;
  • elsőrendű predikátumlogika;
  • érvtípusok, a kulturált vita technikái;
  • érvelési hibák;
  • szkeptikus érvek és ellenérvek.

Irodalom:

  • Ruzsa Imre - Máté András: Bevezetés a modern logikába. Osiris, 1997. (2. kiadás: 2000, sajtóhibák javításával és a történeti fejezetek kihagyásával).

  • Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. Typotex, 2007.

  • Online jegyzetek


Online anyagok
1. házi feladatsor, határidő: szeptember 28.
1. jegyzet
2. házi feladatsor, határidő: október 12.
2. jegyzet
...