Cím Ismeretelmélet és logika
Oktató Mekis Péter
Kódok TER 1010
Időpont Szerda 10:00-11:30
Hely D25.2.237
Előismeretek A kurzusnak nincsenek előfeltételei.
Leírás A kurzus két részből áll. Az első részben a formális logika alapjaival ismerkedünk meg; ezen belül két-két órán tárgyaljuk az arisztotelészi szillogisztikát, a klasszikus kijelentéslogikát és a klasszikus predikátumlogikát. A kurzus második felében informális logikai, érveléstechnikai és ismeretelméleti problémákkal foglalkozunk. Az első tárgyalt téma az érvek szerkezeti rekonstrukciója lesz. Ezután megismerkedünk néhány klasszikus érvelési hibával. A következő órán röviden tárgyalunk néhány vitaetikai kérdést. A félévet néhány szkeptikus érv rövid tárgyalásával zárjuk.
Irodalom
  • Jegyzetek (félév közben folyamatosan feltöltve)
  • Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége. 2. kiadás. Typotex, 2007.
  • Madarász Tiborné -- Pólos László -- Ruzsa Imre: A logika elemei. Osiris, 1999.
  • Forrai Gábor (szerk.): Informális logika. Online tananyag.
Online anyagok