Cím Dummett és a metafizika logikai alapjai
Kódok BBN-FIL-402.112, BBN-FIL-233.04, BMA-FILD-233.04, BMA-FILD-402.112
Oktatók Máté András és Mekis Péter
Idő és hely Péntek 14:00-15:30 i224
Leírás A kurzuson Dummett A metafizika logikai alapjai című művét dolgozzuk fel fejezetről-fejezetre. Ez a meglehetősen nagy hatású könyv a realizmus-antirealizmus problémakörét járja körül számos oldalról, rendkívüli alapossággal és komoly logikai-technikai apparátusra támaszkodva.

Dummett vizsgálódásai két szempontból is egyediek az analitikus metafizikában. Egyrészt talán az utolsó volt azoknak a jelentős szerzőknek a sorában, akik Wittgensteint követve a szó kanti értelmében kritikai metafizikát műveltek (szemben például a spekulatív metafizikus Kripke-vel és Lewis-szal); másrészt az elsők között volt, akik a modern logikai szintaxis és szemantika technikai apparátusával igyekeztek előkészíteni a terepet a metafizika alapkérdéseinek megválaszolásához.

A félév során lehetőség lesz referátumok tartására; jegyet ezekkel vagy félév végi beszámolóval lehet szerezni.
Irodalom
  • Dummett, M.: A metafizika logikai alapjai. Osiris, 2000.
  • Dummett, M.: The Logical Basis of Metaphysics. Duckworth, 1991.