Tanulmányok
 1. A cella, amin belül van a kulcs - Széljegyzetek Wittgenstein Tractatusához, In: Megkerült dilemmák – Debrecen 1995.
 2. Diagnózis – terápia – csábítás: Wittgenstein szerepei. Diagnózis (a Szépliteratúrai Ajándék különszáma), Pécs, 1998.
 3. Utószó. In: L. Wittgenstein: Előadások az esztétikáról. Latin Betűk, 1998.
 4. Wittgenstein és az esztétika. In: Különbség 14 (2000).
 5. „…”: Ruzsa Imre - Máté András: Bevezetés a modern logikába (recenzió). Vulgo 2000/1-2.
 6. Megértés, igazság és jelentés Wittgenstein Tractatusában. Világosság 2001/2-3.
 7. A Tractatus kijelentéselmélete: logikai rekonstrukció. Magyar Filozófiai Szemle 2001/3.
 8. Nietzsche és Frege a szó uralmáról az emberi szellem felett. Világosság, 2004/3.
 9. Tractatusi megoldások a színkizárási problémára. Vulgo, 2004/2.

Tankönyvfejezetek
 1. Informális logika elektronikus tananyag. 3. fejezet: Deduktív és induktív következtetések; 4.  fejezet: Deduktív érvek.
 2. Logika elektronikus tananyag. 4. fejezet: Analitikus táblázatok.

Fordítások
 1. Ludwig Wittgenstein: Előadások az esztétikáról. Latin Betűk, 1998
 2. Michael Dummett: A metafizika logikai alapjai (9-10. fejezet). Osiris - Gond, 2000.
 3. Charles Parsons: “Matematikai szemlélet”. In: Csaba Ferenc (szerk.): A matematika filozófiája a XXI. század küszöbén. Osiris, 2002.
 4. Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés. (Kontrollfordítás Polgárdi Ákossal.) Atlantisz, 2004.
 5. Frank Ramsey: Recenzió Wittgenstein Tractatusáról. Vulgo, 2004/2.
 6. Ludwig Wittgenstein: Peter Coffey: A logika tudománya. Vulgo, 2004/2.

Kisebb írások
 1. Egy matematikafilozófiai probléma vélt irodalmi vonatkozásai. In: Papírborítás - Ictus, Szeged, 1995
 2. „Hadd mondjam így” - Kertész Imre: Valaki más (recenzió). In: Szépliteratúrai Ajándék 1997/2-3.
 3. „Szilárdságuk csak illúzió” - Agota Kristof: Trilógia (recenzió). HOLMI 1998/1.
 4. A sánta dialógus. NAPÚT, 2000/5