Filozófiatörténet  

BBN-XFI-101         

Máté András
Ullmann Tamás
2018 ősz

H 8:15-9:45

Első előadás: szeptember 10.
Bence György terem (i épület 228)

Minden előadáson egy kötelező olvasmányt  tárgyalunk, mely a filozófiatörténet valamely klasszikus művének részlete. A  kötelező olvasmányok listája tehát megegyezik az alábbi tematikával, amelyhez belinkeltük a szövegeket. A szövegek egy részéhez tartozik magyarázó-kiegészítő segédlet is; ezek ajánlott olvasmányok és szintén letölthetők - hasonlóképpen az előadásokon használt prezentációk is.  A félév végén a hallgatók választhatnak, hogy feleletválasztós tesztet írnak, vagy szóban kívánnak vizsgázni. A vizsga tárgya minden esetben és kizárólag a kötelező olvasmányok tartalma. A tesztkérdések elsősorban a szövegekben található fogalmakra és álláspontokra irányulnak; a szóbeli vizsgán összefüggően kell elemezni a szövegek egy-egy részletét. Az előadások feladata, hogy segítsék a szövegek összefüggésükben való megértését és ezáltal a vizsgára való felkészülést.

Tematika: 

 1. Platón: Az állam. 476c-480 és 505a-518b (09. 10., M. A.)
  Vélekedés és tudás 
  Vonal-és barlanghasonlat
  Prezentáció

 2. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. 1., 2., 6. könyv (09.17., M. A.)  
  Prezentáció

 3. Aquinói Szt. Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1., 2., 5., 7. szakasz; II. kérdés (09.24., M. A.)  
  Segédlet              
   Prezentáció

 4. René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. I-II. elmélkedés (10.01., U. T.)

  Segédlet
 5. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. Előszó a második kiadáshoz; Bevezetés (10.08.,U. T.)  Segédlet

 6. Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. 2-8. fejezet (10.15., U. T.)

 7. Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadológia.  (11.05.,M.A.)
  Prezentáció                Segédlet

 8. David Hume: Tanulmány az emberi értelemről. II-VII. fejezet (11.12.,M. A.) 
  Prezentáció

 9. G.W.F. Hegel: A szellem fenomenológiája (részlet). (11.19., U.T.)
 10. Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái. I-VI. és VIII. fejezet (11. 26., M. A.)
  Prezentáció

 11. Ludwig Wittgenstein: Előadás az etikáról (12. 03., U. T.)

 12. Jean-Paul Sartre: Mi az egzisztencializmus? (12.10., U. T.)Ajánlott olvasmányok:

Filozófiai kisenciklopédia. Kossuth, 1993
Filozófia. (szerk. Boros Gábor). Akadémiai Kiadó, 2007.


E-mail:
mate.andras-at-btk.elte.hu
tamasullmann-at-gmail.com
 
2008