Filozófiatörténet  

BBN-XFI-101         

Máté András
Mekis Péter
2017 ősz

H 8:15-9:45

Első előadás: szeptember 11.
Bence György terem (i épület 228)

Minden előadáson egy kötelező olvasmányt  tárgyalunk, mely a filozófiatörténet valamely klasszikus művének részlete. A  kötelező olvasmányok listája tehát megegyezik az alábbi tematikával, amelyhez belinkeltük a szövegeket. A szövegek egy részéhez tartozik magyarázó-kiegészítő segédlet is; ezek ajánlott olvasmányok és szintén letölthetők - hasonlóképpen az előadásokon használt prezentációk is.  A félév végén a hallgatók választhatnak, hogy feleletválasztós tesztet írnak, vagy szóban kívánnak vizsgázni. A vizsga tárgya minden esetben és kizárólag a kötelező olvasmányok tartalma. A tesztkérdések elsősorban a szövegekben található fogalmakra és álláspontokra irányulnak; a szóbeli vizsgán összefüggően kell elemezni a szövegek egy-egy részletét. Az előadások feladata, hogy segítsék a szövegek összefüggésükben való megértését és ezáltal a vizsgára való felkészülést.

Tematika: 

 1. Platón: Az állam. 476c-480 és 505a-518b (M. A.)
  Vélekedés és tudás 
  Vonal-és barlanghasonlat
  Prezentáció

 2. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. 1., 2., 6. könyv (M. A.)  
  Prezentáció

 3. Aquinói Szt. Tamás: Summa Theologiae. Első rész, I. kérdés, 1., 2., 5., 7. szakasz; II. kérdés (M. A.)  
  Segédlet              
   Prezentáció

 4. René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. I-II. elmélkedés (M. P.)

  Segédlet
 5. Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadológia.  (M.A.)
  Prezentáció                Segédlet

 6. David Hume: Tanulmány az emberi értelemről. II-VII. fejezet (M. A.)
  Prezentáció

 7. Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája. Előszó a második kiadáshoz; Bevezetés (M. P.)  Segédlet

 8. Friedrich Nietzsche: A tragédia születése. 2-8. fejezet (M. P.)

 9. Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái. I-VI. és VIII. fejezet (M. A.)
  Prezentáció

 10. Ludwig Wittgenstein: Előadás az etikáról (M. P.)

 11. Willard van Orman Quine: Arról, hogy mi van. (M. P.

  Segédlet
 12. Jean-Paul Sartre: Mi az egzisztencializmus? (M. P.)Ajánlott olvasmányok:

Filozófiai kisenciklopédia. Kossuth, 1993
Filozófia. (szerk. Boros Gábor). Akadémiai Kiadó, 2007.


E-mail:
mate.andras-at-btk.elte.hu
mekis.peter-at-gmail.com
 
2008