LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

A téridő fizikájától a tér és idő metafizikájáig
(From spacetime physics to the metaphysics of space and time)

heti 2 óra előadás
csütörtök 16:15 - 17:45, MÚK "i" ép. 208

A kurzus célja, a téridő fizikai elméletének (esetünkben ez alapvetően a speciális relativitáselmélet jelenti) analitikus  filozófiai, logikai elemzéséből kiindulva, a térre és az időre vonatkozó metafizikai problémák szisztematikus áttekintése. A speciális relativitáselmélet ismerete természetesen előny, de a kurzus igyekszik ezeket a tudnivalókat a filozófiai kontextusba ágyazva tömören összefoglalni.

Tematika

 • A klasszikus tér és idő a tankönyvi fizikában
 • Einstein speciális relativitáselméletének alapgondolata
 • Tér, idő, mozgás: alapvető fizikai fogalmak és elvek
 • A klasszikus fizikai térdőre vonatkozó relativitási elv
 • A relativitási elv Einstein után
 • A relativitási elv episztemológiai státusza: első- és másodrendű természeti törvények
 • Az elméletek empirikus aluldetermináltságának tézise: Lorentz-elmélet vs. relativitáselmélet
 • Mit mond nekünk a relativitáselmélet a térről és az időről?
  • A szemantika problémája a fizikai elméletekben
  •  Konvencionalizmus, szemantikai konvenció, operacionalizmus, humán aspektusok a fizikai világ leírásában
  • A klasszikus és relativisztikus fizika idő és távolság fogalmainak operacionális értelmezése
  • Abszolút és relatív fogalmak, és ezek objektivitásának problémája
  • Mit konfirmál egy kísérlet? (Michelson-Morley-kisérlet) 
  • Az éter rövid története
 • Racionalista vs. empiricista tradíció a fizikában
 • Igaz-e a relativitás elve? - a klasszikus fizikában és a relativisztikus fizikában
 • Einstein relativitáselméletével kapcsolatban felvetődő externalista és relativista tudományfilozófiai kérdések
 • Problémák a tankönyvi fizika idő és távolság fogalmaival: logikai és operacionális cirkularitások
 • A fizika idő és tér fogalmának pontos empirikus értelmezése
 • Metafizikai konklúziók
  • Az egyidejűség konvecionalitásának problémája 
  • Az objektív bekövetkezés probléma
  • Prezentizmus vs.  eternalizmus, endurancia vs. perdurancia. Entitások időbeli  önazonosságának kérdése
  • Tér, idő, modalitás

________________
A felkészüléshez rendelkezésre fog állni az előadások anyaga letölthető pdf file formájában.

Ajánlott irodalom:
 • L. E. Szabó: On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17 (2004) pp. 479 - 496 [preprint: PDF
 • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.)
 • Balázs László Kristóf és E. Szabó László: "Semmiben nem nyújt új vagy más leírást a térről és az időről" -- beszélgetés a relativitáselméletről, Beszélő, 2004. január, 75.-88. old.
 • H. Reichenbach: The philosophy of space and time, Dover Publications, New York, 1958.
 • M. Friedman: Foundations of Space-Time Theories -- Relativistic Physics and Philosophy of Science, Princeton University Press, Princeton, 1983.
 • J. M. E. McTaggart: The Unreality of Time, in: The Philosophy of Time (Oxford Readings in Philosophy), R. Le Poidevin, M. MacBeath (eds.), Oxford University Press, 1993. (Eredeti mű: The Nature of Existence, 33. fejezet, Cambridge University Press, Cambridge 1927.) 
 • J. S. Bell: How to teach special relativity, in Speakable and unspeakable in quantum mechanics, Cambridge University Press, 1987.
 • A. Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete, Kossuth, 1993.


2009-12-30

    Múzeum krt. 4. i épület
  TTK-s és IK-s BSc hallgatók!
Filozófia minor

2010-ben indul a
Logika és tudományelmélet MA
benne
A fizika filozófiája
alprogrammal!


Eddington
Grünbaum
Salmon Kant

Russell
McTaggart
Lewis Reichenbach
Friedman Van Fraassen
Belnap Einstein
Earman Poincaré
Quine Lorentz

Bridgeman
 
2008