A téridő fizikájától a tér és idő metafizikájáig

(From spacetime physics to the metaphysics of space and time)

heti 2 óra előadás 
(Múzeum krt. 4. "i" ép. 2. em. Bence György terem, kedd 16:15 - 17:45)

A kurzus célja, a téridő fizikai elméletének (esetünkben ez alapvetően a speciális relativitáselmélet jelenti) analitikus  filozófiai, logikai elemzéséből kiindulva, a térre és az időre vonatkozó metafizikai problémák szisztematikus áttekintése. A speciális relativitáselmélet ismerete természetesen előny, de a kurzus igyekszik ezeket a tudnivalókat a filozófiai kontextusba ágyazva tömören összefoglalni.


Tematika


 • A klasszikus tér és idő a tankönyvi fizikában
 • Einstein speciális relativitáselméletének alapgondolata
 • Tér, idő, mozgás: alapvető fizikai fogalmak és elvek
 • A klasszikus fizikai térdőre vonatkozó relativitási elv
 • A relativitási elv Einstein után
 • A relativitási elv episztemológiai státusza: első- és másodrendű természeti törvények
 • Az elméletek empirikus aluldetermináltságának tézise: Lorentz-elmélet vs. relativitáselmélet
 • Mit mond nekünk a relativitáselmélet a térről és az időről?
  • A szemantika problémája a fizikai elméletekben
  •  Konvencionalizmus, szemantikai konvenció, operacionalizmus, humán aspektusok a fizikai világ leírásában
  • A klasszikus és relativisztikus fizika idő és távolság fogalmainak operacionális értelmezése
  • Abszolút és relatív fogalmak, és ezek objektivitásának problémája
  • Mit konfirmál egy kísérlet? (Michelson-Morley-kisérlet) 
  • Az éter rövid története
 • Racionalista vs. empiricista tradíció a fizikában
 • Igaz-e a relativitás elve? - a klasszikus fizikában és a relativisztikus fizikában
 • Einstein relativitáselméletével kapcsolatban felvetődő externalista és relativista tudományfilozófiai kérdések
 • Problémák a tankönyvi fizika idő és távolság fogalmaival: logikai és operacionális cirkularitások
 • A fizika idő és tér fogalmának pontos empirikus értelmezése
 • Metafizikai konklúziók
  • Az egyidejűség konvecionalitásának problémája 
  • Az objektív bekövetkezés probléma
  • Prezentizmus vs.  eternalizmus, endurancia vs. perdurancia. Entitások időbeli  önazonosságának kérdése
  • Tér, idő, modalitás

________________
A felkészüléshez rendelkezésre fog állni az előadások anyaga letölthető pdf file formájában.

Ajánlott irodalom:
 • L. E. Szabó: On the meaning of Lorentz covariance, Foundations of Physics Letters 17 (2004) pp. 479 - 496 [preprint: PDF
 • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.)
 • Balázs László Kristóf és E. Szabó László: "Semmiben nem nyújt új vagy más leírást a térről és az időről" -- beszélgetés a relativitáselméletről, Beszélő, 2004. január, 75.-88. old.
 • H. Reichenbach: The philosophy of space and time, Dover Publications, New York, 1958.
 • M. Friedman: Foundations of Space-Time Theories -- Relativistic Physics and Philosophy of Science, Princeton University Press, Princeton, 1983.
 • J. M. E. McTaggart: The Unreality of Time, in: The Philosophy of Time (Oxford Readings in Philosophy), R. Le Poidevin, M. MacBeath (eds.), Oxford University Press, 1993. (Eredeti mű: The Nature of Existence, 33. fejezet, Cambridge University Press, Cambridge 1927.) 
 • J. S. Bell: How to teach special relativity, in Speakable and unspeakable in quantum mechanics, Cambridge University Press, 1987.
 • A. Einstein: A speciális és általános relativitás elmélete, Kossuth, 1993.

9 Jun 2007

A témával kapcsolatos folyóiratok

Foundations of Physics
Foundations of Physics Letters

The British Journal for the Philosophy of Science Philosophy of Science

International Studies in the Philosophy of Science
Studies in History and Philosophy of Modern Physics

Synthese
Physics Essays

Az előadás jegyzete: pdf
(14/12/2007 )

Jegyzet (kinyomtatásra): pdf
(14/12/2007)

Próba vizsgakérdések: pdf
(dec. 12)

Első vizsga (dec. 18.)  kérdései és a válaszok: pdf

Demók:

Michelson--Morley-kísérlet

Relativitási elv a klasszikus fizikábanTTK-s és IK-s hallgatók!
Filozófia minor
Múzeum krt. 4. i épület


Eddington
Grünbaum
Salmon Kant

Russell
McTaggart
Lewis Reichenbach
Friedman Van Fraassen
Belnap Einstein
Earman Poincaré
Quine Lorentz

Bridgeman