Eötvös Loránd University, Budapest
Institute of Philosophy

Courses 2019-2020-2

Upload New Course
(password required)

Updated: 2020-2-13-9:10
BBN-FIL18-SZD BBN-FIL-SZD
BMA-FILD-SZD
Bodnár István
Szakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés); Thesis Writing
órátlan tanegység
  Syllabus
Updated: 2020-2-12-14:18
BBN-FIL18-302 BBN-FIL-302.03
BMA-FILD-302.03
Máté András
Logika szeminárium (Logic, seminar)
P 14:00-15:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-12-14:4
BMI-LOTD17-102E BMA-LOTD17-102
BBN-FIL18-301 BBN-FIL-301.1
BMA-FILD-301.1
Péter Mekis
Logic, lecture
Wednesdays 18:00-19:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-23:19
MA-ERA-IPH-S-6
BMA-FILD-402.011
BTKD-FIL-POL-8
Krokovay Zsolt
Freedom in a Free Society - Selected Classical Readings
Wednesday 12:00-13:30 i/215
  Syllabus
Updated: 2020-2-9-11:15
Logic Courses 2019-2020-2
LOGIC CLASSES / PROVISORIC VENUES
See the attached Syllabus!
  Syllabus
Updated: 2020-2-7-12:25
BMA-LOTD17-103
BMI-LOTD17-103E
Alexa Gopaulsingh
Foundations of mathematics
Tuesday14:00-15:30 i/basement-109 T
  Syllabus
Updated: 2020-2-7-12:23
BMI-LOTD-328E.04
BMA-LOTD-328.04
BMA-LOTD17-102.1
Gyenis Zalán
Universal Algebra
Friday 14:00-15:30 i/basement -107
  Syllabus
Updated: 2020-3-2-15:21
BMA-LOTD-308.03
BMI-LOTD-308E.03
William Brown
Introduction to non-classical logics
Monday 18:00 - 19:30, building i, room 224
  Syllabus
Updated: 2020-2-7-12:7
BMA-LOTD17-104.02
BMA-LOTD-327
BMI-LOTD-327E
Sain Ildikó
Algebraic Logic 2
Cs 14:00-15:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-1-18-18:23
BMA-FILD-402.28
P/FIL/HER-2
Lengyel Zsuzsanna Mariann
Hermeneutika önértelmezése (The Self-Interpretation of Hermeneutics)
Cs 16:00-17:30 i/128
  Syllabus
Updated: 2020-1-18-18:8
BBN-XFI-202.101 BBN-FIL-402.100
BMA-FILD-402.100
Lengyel Zsuzsanna Mariann
Önéletírás mint filozófiai probléma. Élet – történet – írás (Selfbiography
as a Philosophical Problem. Life – History – Writing)
Cs 14:00-15:30 i/128
  Syllabus
Updated: 2020-1-31-22:47
BBN-FIL18-236/01 BBN-FIL-236/01
BMA-FILD-236/01
BBN-FIL18-332 BBN-FIL-332/02
BMA-FILD-332/02
Ullmann Tamás
Kortárs filozófia (Contemporary Philosophy)
H 12:00-13:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2020-1-31-23:12
BBN-FIL18-235/01 BBN-FIL-235/02
BMA-FILD-235/02
Ullmann Tamás
Kant Filozófiája (Kant's Philosophy)
H 10:00-11:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-1-18-18:57
BBN-FIL-332/01
BBN-FIL18-332.01
BMA-FILD-332/01
Ruszkai Szilvia Éva
Hatalom és demokrácia Hannah Arendt filozófiájában (Power and democracy in
Hannah Arendt’s philosophy)
H 10:00-11:30 i/alagsor -106
  Syllabus
Updated: 2020-1-18-17:5
BBN-FIL-402/133
BMA-FILD-402/133
BBV-020/133
Joó Mária
Az észnek nincs neme? (Reason has no sex?)
K 14:00-15:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-2-25-13:23
BMA-FILD-236.01 és doktori
kurzus
Fehér M. István
Hermeneutika és filológia
K 18:00-19:30 i/212
  Syllabus
Updated: 2020-1-6-20:50
BBN-FIL-236:24 BMA-FILD-236:15
Fehér M. István
Heidegger: Lét és idő (Heidegger’s Being and Time)
Sz 16:30-18:00 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-1:13
BBN-FIL18-235.02
BBN-FIL-235.16 BMA-FILD-235.16
Fehér M. István
Kant észkritikája és a német idealizmus (Kant’s Critique of Reason and Germen Idealism)
Sz 14:30-16:00 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-0:35
BBN-FIL18-402.03
BBN-FIL-402.016
BBN-XFI-202.016
BMA-FILD-402.016
Miklós Tamás
A történelem mint világszínház - Schiller történelmi drámáinak filozófiája.
(History as Theatrum – The Philosophy of Schiller’s Historical Dramas)
Cs 14:00-15:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-1-25-22:55
Doktori kurzus
és BMA-FILD-382.06
Miklós Tamás
Kant történelemfilozófiája (Kant’s Philosophy of History)
Cs 12:00-13:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-1-25-22:57
BBN-FIL-354.13
BBN-FIL18-354.02
BMA-FILD-382.19
Miklós Tamás
Történelemfilozófia a XX. században. Walter Benjamin, Karl Löwith, Jacob
Taubes, Reinhart Koselleck
Sz 14:00-15:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-1-25-22:50
BBN-FIL-353.03 BMA-FILD-381.03
Miklós Tamás
Bevezetés a klasszikus történelemfilozófiába (Introduction to the Philosophy
of History)
Sz 12:00-13:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2020-1-9-12:22
BBN-FIL-401/102
BMA-FILD-401/102
BBV-020/102
BMVD-020/102
BA-ERA-IPH-L-1
MA-ERA-IPH-L1
Máté Veres
The Sceptical Tradition from Socrates to Descartes
Mondays 14:00-15:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-1-19-14:10
BBN-XFI-101/B
BBN-XFI11-101/b
BBN-XFI19-101/b
Réz Anna
Filozófiatörténet (Introduction to the History of Philosophy (to Students of
Another Major))
K 12:30-4:00 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-1-19-14:15
BBN-ETI-376/12
BBN-ETI-378.04
BBN-FIL-402.015
BBV-020/21
BBN-XFI-202.04
Réz Anna
A beszédaktusoktól a pornográfiáig -- Kortárs feminista filozófia (From
Speech Acts to Pornography: Contemporary Feminist Philosophy)
K 10:00-11:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-1-3-12:20
BBN-FIL-231.01
BBN-FIL18-231.02
BMA-FILD-231.01
TANM-FIL-231.01
Bene László
Platón (Plato)
Cs 10:00-11.30 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2021-1-1-11:13
BBN-FIL-211 BMA-FILD-211
BBV-020/1 BMVD-020/1
Bene László
Preszókratikus filozófia
H 08:30-10:00
szinkron online
  Syllabus
Updated: 2020-1-20-12:1
BMA-FILD-700.1
Faragó-Szabó István
Recenzió- és szakdolgozatíró szeminárium
K 11:00-13:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-1-19-14:20
BBN-FIL-322/01
BBN-FIL18-322/01
BMA-FILD-322/01
BBN-ETI-378.02
BBV-020/22
BBN-XFI-202.08
Réz Anna
Szabad akarat és erkölcsi felelősség (Free Will and Moral Responsibility)
Szerda 12:30-14:00 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2020-1-19-14:21
BA-ERA-IPH-S-7
MA-ERA-IPH-S-7
BBN-FIL-372.19
BBN-FIL18-372.01
BMA-FILD-372.19
BBN-XFI-202.09
BBV-020/025
Réz Anna
Empirically informed ethics
Wednesdays 10:00-11:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-1-19-13:18
BBN-XFI-101/d BBN-XFI11-101/d BBN-XFI19-101/d
Ullmann Tamás
Bevezetés a filozófiába (Introduction to the philosophy)
H 08:15-09:45 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-2-2-13:10
BBN-XFI-101/A BBN-XFI11-101/a
BBN-XFI19-101/a OT-XFI-10
Bene László
Filozófiatörténet a kezdetektől a reneszánsz korig (Introduction to the
history of philosophy. Plato to Ficino)
Cs 08:30-10:00 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2019-12-30-10:43
BBN-FIL-203.02 BMA-FILD-203.02
Faragó-Szabó István
Filozófiai esszé- és dolgozatíró szeminárium (Academic writing --
philosophical esssays and papers)
K 11:00-12:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2019-12-23-21:42
BBN-FIL-201.01/a
BMA-FILD-201.01/a
BBN-FIL-202.01/a
BMA-FILD-202.01/a
Ambrus Gergely
Angol nyelvű filozófiai szakszövegolvasás 1-2. (Reading and Interpreting
English Texts in Philosophy 1-2.)
Sz 16:30-18:00 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-2-4-23:34
BBN-FIL18-332.02
BBN-FIL-324.07
BMA-FILD-324.07
BBN-FIL18-324.01
BBN-FIL-332.11
BMA-FILD-332.13
Ambrus Gergely
Tudat, öntudat, Én – témák a kortárs elmefilozófiában (Consciousness, Self-
Consciousness, Self – Themes in Contemporary Philosophy of Mind)
K 12:30-14:00 i/129
  Syllabus
Updated: 2019-12-23-21:43
BBN-FIL-101.07 BBV-020/02
Ambrus Gergely
Modern filozófiai problémák (Problems in Modern Philosophy)
K 16:30-18:00 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-0:25
BBN-FIL-402/39 BMA-FILD-402/39
BBN-FIL18-402.02
Bodnár István
Antik lélekfilozófia II. (Ancient Philosophy of Mind II)
CS:10:00-11:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-9:42
BBN-FIL-212.02 BMA-FILD-212.02
BBV-020.005 BMVD-020.011
Bodnár István
Arisztotelész előadás (Aristotle)
H 14:00-15:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-12-14:38
BBN-FIL18-232.01
BBN-FIL-232.02
BMA-FILD-232.02
Bodnár István
Arisztotelész szeminárium (Aristotle seminar)
H 12:00-13:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-1-3-11:27
BBN-FIL-101.77
Krokovay Zsolt
Európai etika a keleti rendszerváltásban - filmek filozófiája
CS:18:00-19:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-6-12-14:16
BBN-XFI-101/m BBN-XFI11-101/m
BBN-XFI19-101/m
Krokovay Zsolt
Filozófiatörténet filmen (A History of Philosophy on the Movie)
Cs 16:00-17:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-1-21-11:58
BBN-FIL-312.04 BMA-FILD-312.04
Komlósi Andrea
Bevezetés a nyelvfilozófiába ((Introduction to the Philosophy of Language)
K 14:00-15:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-10-9:48
BBN-FIL-203.04
TANM-FIL-203.04
BMA-FILD-203.04
BBN-FIL-381.05
BBN-FIL15-381
BMA-FILD-700.06
BMA-FILD17-700
Bodnár István
Filozófiai esszé- és dolgozatíró szeminárium (Academic writing --
philosophical esssays and papers) és
Szakdolgozatíró szeminárium (Thesis writing)
Cs 14:00-15:30 i/123
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-1:4
BBN-FIL18-352.02
BBN-FIL-352.02 BMA-FILD-352:14
Áron László
Utilitarizmus és pozitivizmus (Utilitarianism and positivism)
K 12:00-13:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-0:26
BBN-FIL-402.78 BMA-FILD-402.78
BBN-FIL18-402.01
Áron László
Mentális reprezentációk -- intencionális modellek (Mental representations --
intentional models)
K 12:00-13:30 i/alagsor -106
  Syllabus
Updated: 2020-2-4-23:43
BBN-FIL-322.08 BMA-FILD-322.3
BBN-FIL18-332.03
Áron László
Ok és idő az újabb kori filozófiában (Cause and time in modern philosophy)
Cs 12:00-13:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2020-1-20-11:57
BBN-FIL-216.02 BMA-FILD-216.02
Áron László
Az analitikus filozófia történet (History of Analytic Philosophy)
Cs 12:00-13:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-11:7
BBN-FIL-101.09 BBN-FIL-401/h
BBV-202.19 BMVD-202.18
Ruzsa Ferenc
A hinduizmus (Hinduism)
Cs 10:00-11:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-11:9
BBN-FIL-342.2
BMA-FILD-342.2
BBN-FIL-352.13
BMA-FILD-352.13
Szalai Miklós
A marxizmus története (Marx and marxism)
Cs 10:00-11:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2020-2-2-23:45
BBN-FIL-233.03
BMA-FILD-233.03
TANM-FIL-233.03
BMA-VALD-308.01
BBV-207.01 BMVD-207.01
BBN-FIL18-233.01
Borbély Gábor
Középkori filozófia és teológia szeminárium (Medieval Philosophy and Theology
Seminar)
Sz 16:00-17:30 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-10:8
BBN-FIL-361.01/b
BMA-FILD-361.01/b
BBN-VAL-141.01
BMA-VALD-301.01
BBN-VAL11-141.01
Borbély Gábor
Vallásfilozófia (Philosophy of Religion)
Sz 14:00-15:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-10:10
BBN-FIL-361.01/a
BMA-FILD-361.01/a
BBV-203.05 BMVD-203.05
BMA-VALD-301
Borbély Gábor
Vallásfilozófia (Philosophy of Religion)
H 14:00-15:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-2-2-23:36
BBN-FIL-213.01
BMA-FILD-213.01
BBN-VAL11-141.02
BMA-VALD-403.03
BBV-203.04 BMVD-203.04
Borbély Gábor
A középkori filozófia és teológia története (History of Medieval Philosophy and Theology)
K 16:00-17:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-2-2-23:41
BBN-FIL-362.02
BMA-FILD-362.02
TANM-FIL-362.02
BMA-VALD-308.04
BMA-VALD-329.02
BBV-207.02 BMVD-207.02
BBN-FIL18-362
Borbély Gábor
Vallásfilozófia szeminárium (Philosophy of Religion Seminar)
H 16:00-17:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-10:53
BBN-FIL-401.40 BMA-FILD-401.40
BBN-VAL11-141.X:2
Szalai Miklós
Istenérvek (Arguments for the existence of God)
Cs 12:00-13:30 i/Bence György terem
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-0:37
BBN-FIL18-402.04
BBN-FIL-402.022
BMA-FILD-402.022
Kodaj Dániel
Létezik-e a társadalom? (Does society exist?)
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-9:3
BBN-FIL-321.01 BMA-FILD-321.01
TANM-FIL-321.01
Tőzsér János
Metafizika (Metaphysics)
H 18:00-19:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2019-12-11-9:3
BBN-FIL-101.18
Tőzsér János
A filozófia nagy kérdései (Philosophy: the big questions)
H 16:00-17:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2019-12-3-11:1
BBN-FIL-402.30
BMA-FILD-402.30
Kiss Endre
Mi a posztmodern? (The Reconstruction of the Postmodernism)
Sz 14:00-15:30 i/alagsor -106
  Syllabus
Updated: 2019-12-3-11:2
BBN-FIL-402.124
BMA-FILD-402.124
Kiss Endre
A globalizáció társadalomfilozófiájához (The Social Philosophy of
Globalization)
P 12:00-13:30 i/alagsor -106
  Syllabus
Updated: 2019-12-3-10:59
BBV-020:020
Kiss Endre
A mindennapi tudat története és elmélete
K 16:00-17:30 i/alagsor -106
  Syllabus
Updated: 2019-12-20-11:33
BBN-FIL-332/10b
BMA-FILD-332/10b
Czétány György, Moldvay Tamás
Deleuze-Guattari: Mille plateaux 2
K 12:00-13:30 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2019-11-16-12:2
BBV-020/14
Horváth Ágnes
Az orosz Dosztojevszkij-recepció. Két reprezentánsa: Bergyajev és Sesztov
(The Russian Dostoievski-reception: Berdyaev and Shestov)
  Syllabus
Updated: 2020-4-10-13:35
BMI-LOTD-208E.6
BMA-LOTD-208.08
BMA-FILD-401/01
BBN-FIL-401/01
László E. Szabó
Space and Time in Physics and Metaphysics
Thu 16:00 - 17:30 (Múzeum krt. 4./i) Room 221

Zoom link:

https://zoom.us/j/968776113
Meeting ID: 968 776 113
Updated: 2020-4-20-18:29
BBN-FIL-316.03
BBN-FIL18-316
BMI-LOTD17-207.03
BMA-FILD-402.14
E. Szabó László
Tudományfilozófia szeminárium (Philosophy of science seminar), in Hungarian
Péntek 14:00-15:30 i/225

Zoom link:

https://zoom.us/j/249310928
Meeting ID: 249 310 928
Updated: 2020-4-10-13:37
BMA-FILD-401.07
BBN-FIL-401.07
BMA-LOTD17-205
BMA-LOTD17-205E
BBN-FIL-315.01
BTKD-FIL-LTF-6
BBV-020.24 BMVD-020.04
László E. Szabó
Philosophy of Science
Wed 16:00-17:30, Room 221 (Múzeum krt. 4/i)

Zoom link:
https://zoom.us/j/530547217

Meeting ID: 530 547 217
Updated: 2020-2-11-0:45
BBN-FIL18-402.06
BBN-FIL-402.23 BMA-FILD-402.23
TANM-FIL-402.23
Várnai András
Szemelvények az ókori kínai filozófia történetéből (History of Ancient Chinese Philosophy)
Cs 15:00-16:30 i/204
  Syllabus
Updated: 2020-2-11-0:45
BBN-FIL18-402.05
BBN-FIL-402.25 TANM-FIL-402.24
BMA-FILD-402.24
Várnai András
Nyugat-keleti díván (West-Eastern Divan)
Sz 15:00-16:30 i/204
  Syllabus
Updated: 2019-11-10-15:53
BBN-ETI-376.08
BMA-FILD-402.08a
Zemplén-Véber Virág
Korunk morális dilemmái (Everyday Ethics)
K 14:00-15:30 i/alagsor -107
  Syllabus
Updated: 2019-11-16-11:29
BMA-FILD-234.24 BMA-FILD-
342.25
BMA-FILD-372.26
és BTDK-FIL-POL-2
Ludassy Mária
Rousseau, a modernitás első modern kritikusa (Rousseau's Moral and Political
Philosophy)
Cs 10:00-11:30 i/221
  Syllabus
Updated: 2020-2-12-14:32
BBN-FIL18-342 BBN-FIL-342.08
BMA-FILD-342.08
TANM-FIL-342.08
Fülöp Endre
Konzervativizmus, arisztokrácia, szabadság – Konzervatív szabadságfelfogások
(Conservatism, Aristocracy, Liberty – Conservative Conceptions of Liberty)
H 14:00-15:30 i/104
  Syllabus
Updated: 2019-11-10-13:24
BBN-FIL-214/05 BBN-FIL-341.05 BBN-FIL-351.01 BBN-FIL-371.05
BMA-FILD-214/05 BMA-FILD-341.05 BMA-FILD-351.01 BMA-FILD-371/05
TANM-FIL-214/05 TANM-FIL-341.05 TANM-FIL-351.01
Ludassy Mária
Erkölcs és politika Machiavellitől Marxig (Moral and politics from Machiavelli
to Marx)
H 10:00-11:30 i/alagsor -109
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:17
BMA-LOTD-329.01
BMA-LOTD17-202
BMI-LOTD-329E.01
Gyenis Zalán
Advanced modal logic
Fridays 12:00-13:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:19
BMI-LOTD17-204E.1
BMA-LOTD17-204.1
Amitayu Banerjee
ZFC set theory
Thursday 16:00-17:30 i/224
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:16
BMI-LOTD17-203.01
BMI-LOTD17-203E.01
András Máté
Metalogic
Fridays 10:00-11:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:16
BA-ERA-IPH-S-5, MA-ERA-IPH-S-5
Jenő Pöntör
Introduction to Epistemology
Tuesdays 16:00-17:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:16
BA-ERA-IPH-S-4, MA-ERA-IPH-S-4
Endre Kiss
The Reconstruction of the Postmodernism
Fridays 16:00-17:30 i/126
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:16
BA-ERA-IPH-S-3, MA-ERA-IPH-S-3
Endre Kiss
History and Theory of the Modern Everyday Consciousness
Fridays 14:00-15:30 i/126
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:15
BA-ERA-IPH-S-2, MA-ERA-IPH-S-2
Gábor Borbély
Philosophy of Religion
Wednesdays 12:00-13:30 i/129
  Syllabus
Updated: 2020-2-24-21:15
BA-ERA-IPH-S-1
MA-ERA-IPH-S-1
BBN-FIL-324.04
BMA-FILD-324.04
Ambrus Gergely
Philosophy of Mind
Wednesdays 12:00-13:30 i/221
  Syllabus