LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Philosophy of science seminar
(Tudományfilozófia szeminárium)

Language: English

Márton Gömöri
László E. Szabó

 Fri 14-15:30  Room 225 (Múzeum krt. 4/i)


Codes:
BBN-FIL-316.03
BMI-LOTD17-207.03
BMA-FILD-402.14
BBN-FIL-402

Those who take the lecture course of code BBN-FIL-315  also need to take this seminar (with code BBN-FIL-316).

The aim of the course is to review and discuss the most important issues in philosophy of science, on the bases of the following readings:

 • M. Schlick: Pozitivizmus és realizmus. in A Bécsi Kör Filozófiája/, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 93-133.
 • P. Bridgman: The Operational Character of Scientific Concepts, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • A. Garfinkel: Reductionism, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, (Gondolat, 1984); III. fej. A normál tudomány természete (44-58); IV. fej. A normál tudomány mint rejtvényfejtés (59-68); IX. fej. A tudományos forradalmak jellemzése. Szükségszerűségük. (128-152); X. fej. A forradalmak mint a világszemlélet változásai (153-182)
 • D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445
 • A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 • M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 • W. V. O. Quine: Az empirizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-152.
 • W. V. O. Quine: A dolgok és helyük az elméletben, In A tapasztalattól a tudományig (szerk. Forrai G.), Osiris 2002.
 • W. V. O. Quine: A világ empirikusan ekvivalens rendszereiről, in Tudományfilozófia, Laki János szerk., Osiris, Budapest 1998.
 • B. van Fraassen: A tudományos realizmussal kapcsolatos érvek, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999)
 • W. V. O. Quine: Naturalizált ismeretelmélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999), 370-382.
 • L. E. Szabó: Meaning, Truth, and Physics, In G. Hofer-Szabó, L. Wroński  (eds.),   Making it Formally Explicit, European Studies in Philosophy of Science 6. (Springer International Publishing, 2017) DOI 10.1007/978-3-319-55486-0_9. (Preprint: http://philsci-archive.pitt.edu/12891/)
 • Carroll's "What the Tortoise Said to Achilles" which is available here: http://www.ditext.com/carroll/tortoise.html
 • Plato's Meno. The text is available from the online library. The item is "The Dialogues of Plato, Volume 1: Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Gorgias, Menexenus", please read the section "A Proof of Recollection" (pp. 164-171)
 • Hilary Putnam, Brains in a vat, http://ieas.unideb.hu/admin/file_2908.pdf
 • Bruce MacLennan, "Synthetic Ethology - An Approach to the Study of Communication". In Artificial Life II: The Second Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, proceedings Vol. X, edited by Christopher G. Langton, Charles Taylor, J. Doyne Farmer, and Steen Rasmussen.  Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1992, pp. 631-658.  (Available from the online library.)2019-04-05

  


 
2008