LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Philosophy of science seminar
(Tudományfilozófia szeminárium)

Language: English

Márton Gömöri
László E. Szabó

Thu 14:00 - 15:30, Room 225Codes:
BMA-LOTD-207.2
BBN-FIL-402.46
BBN-FIL-316.05
BMA-FILD-402.45
BMI-LOTD-207E.1

Those who take the lecture course  of code BBN-FIL-315 need to take this seminar course with code BBN-FIL-316.

The aim of the course is to review and discuss the most important issues in philosophy of science, on the bases of the following readings:

 1. M. Schlick: Pozitivizmus és realizmus. in A Bécsi Kör Filozófiája/, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 93-133.
 2. P. Bridgman: The Operational Character of Scientific Concepts, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 3. A. Garfinkel: Reductionism, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 4. T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, (Gondolat, 1984); III. fej. A normál tudomány természete (44-58); IV. fej. A normál tudomány mint rejtvényfejtés (59-68); IX. fej. A tudományos forradalmak jellemzése. Szükségszerűségük. (128-152); X. fej. A forradalmak mint a világszemlélet változásai (153-182)
 5. D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445
 6. A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 7. M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 8. W. V. O. Quine: Az empirizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-152.
 9. W. V. O. Quine: A dolgok és helyük az elméletben, In A tapasztalattól a tudományig (szerk. Forrai G.), Osiris 2002.
 10. W. V. O. Quine: A világ empirikusan ekvivalens rendszereiről, in Tudományfilozófia, Laki János szerk., Osiris, Budapest 1998.
 11. B. van Fraassen: A tudományos realizmussal kapcsolatos érvek, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999)
 12. W. V. O. Quine: Naturalizált ismeretelmélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999), 370-382.


(The list will be finalized soon - all readings will be available in English.)


2017-08-04

  


 
2008