LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Tudományfilozófia szeminárium
(Philosophy of science seminar)

heti 2 óra szeminárium
Szerda 15:00 - 16:30, 225 szoba

Gömöri Márton
E. Szabó LászlóA szeminárium célja a tudományfilozófia legfontosabb témaköreinek tematikus áttekintése a kapcsolódó irodalom megvitatásával.

A feldolgozandó irodalom:

 1. M. Schlick: Pozitivizmus és realizmus. in A Bécsi Kör Filozófiája/, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 93-133.
 2. P. Bridgman: The Operational Character of Scientific Concepts, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 3. A. Garfinkel: Reductionism, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 4. T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, (Gondolat, 1984); III. fej. A normál tudomány természete (44-58); IV. fej. A normál tudomány mint rejtvényfejtés (59-68); IX. fej. A tudományos forradalmak jellemzése. Szükségszerűségük. (128-152); X. fej. A forradalmak mint a világszemlélet változásai (153-182)
 5. D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445
 6. A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 7. M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 8. W. V. O. Quine: Az empirizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-152.
 9. W. V. O. Quine: A dolgok és helyük az elméletben, In A tapasztalattól a tudományig (szerk. Forrai G.), Osiris 2002.
 10. W. V. O. Quine: A világ empirikusan ekvivalens rendszereiről, in Tudományfilozófia, Laki János szerk., Osiris, Budapest 1998.
 11. B. van Fraassen: A tudományos realizmussal kapcsolatos érvek, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999)


Jegyszerzés feltétele:


BA:
- megjelenés és aktív részvétel kötelező (katalógus van)
- mindenkinek el kell olvasnia a megfelelő cikket, és legalább egy kérdéssel vagy kommentárral készülve kell jönnie az órára
- félév során 4-5 rövidebb esszét kell beadni a tárgyalt szövegekkel kapcsolatban.

MA
- ugyanaz +
- egy kiválasztott témájából 10 oldalas esszé
  


 
2008