LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Tudományfilozófia szeminárium
(Philosophy of science seminar)

heti 2 óra szeminárium
Kedd 13:00 - 14:30, 221. terem

A szeminárium célja a tudományfilozófia legfontosabb témaköreinek tematikus áttekintése a hallgatók által tartott előadások és a kapcsolódó irodalom megvitatásával.

A feldolgozandó irodalom, a hallgatók érdeklődésének megfelelően a következőkből választható:

 1. H. Hahn: Logika, matematika és természetismeret, in A Bécsi Kör Filozófiája, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 217-242
 2. M. Schlick: Az ismeret fundamentumáról, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 27-40
 3. K.R. Popper: The rationality of scientific revolutions, in The Myth of the Framework, M. Notturno (ed.) (Routledge, London and New York, 1994) 1-32
 4. C.G. Hempel, P. Oppenheim: A tudományos magyarázat logikája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 109-127
 5. C.G. Hempel: Az indukció újabb problémái, in Tudományfilozófia, Szerk. Laki J. (Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998) 87-106
 6. T. Kuhn: The essential tension, in The Philosophy of Science, R. Boyd, P. Gasper and J.D. Trout (eds.) (MIT Press, 1992) 139-147
 7. T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, (Gondolat, 1984); III. fej. A normál tudomány természete (44-58); IV. fej. A normál tudomány mint rejtvényfejtés (59-68); IX. fej. A tudományos forradalmak jellemzése. Szükségszerűségük. (128-152); X. fej. A forradalmak mint a világszemlélet változásai (153-182)
 8. K. Popper: Normal science and its dangers, in Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos and A. Musgrave (eds.), Cambridge University Press (Cambridge, 1970) 51-58
 9. D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445
 10. L. Laudan: A tudomány áltudománya, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 477-495
 11. Huoranszki F.: Modern metafizika, Osiris, 2001, I. fejezet (A tudományfilozófiától a metafizikáig), II. fejezet (Természeti törvények).
 12. A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 13. J. Habermas: A metapszichológia szcientista önfélreértése, in Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, Cserépfalvi, 1993, 91-106.
 14. A. Grünbaum: A pszichoanalízis alapjai, Osiris, 1996, 28-72.
 15. E. Szabó L.: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex, 2002, 5 fejezetből (Kauzalitás) 100-120. old. (pontosabban a 89.-111. pontok).
 16. E. Szabó L.: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex, 2002, 4.3 fejezet (valószínűség interpretációi)
 17. L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125
 18. L. Laudan et al.: A tudomány változásai: filozófiai modellek és történeti kutatás, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 267-330.
 19. L. E. Szabó: Objective probability-like things with and without  objective indeterminism, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 38(2007) 626–634
 20. M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 21. K. Hempel: The logical analysis of psychology, in Philosophy of Mind - a guide and antology, J. Heil (ed.), Oxford 2004
 22. M. Schlick: Pozitivizmus és realizmus. in A Bécsi Kör Filozófiája/, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 93-133
 23. W. V. O. Quine: Az empirizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-152.
 24. R. Carnap: An Introduction to the Philosophy of Science, 232.-274. old. (Correspondence Rules)
 25. B. Russell: Az okságról
 26. Lakatos I.: Bizonyítások és cáfolatok, Typotex 1998.
 27. W. V. O. Quine: A dolgok és helyük az elméletben, In A tapasztalattól a tudományig (szerk. Forrai G.), Osiris 2002.
 28. B. van Fraassen: A tudományos realizmussal kapcsolatos érvek, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999)

Program
09.17
Juhász Orsolya
Epistemológia (IEP)
09.24
Bönöczk Péter
Igazságelméletek (Truth, IEP)

Zsámboki Dávid
Jelentéselméletek

Bretus Botond
A Bécsi Kör története

Muszta Dávid
A Bécsi Kör filozófiája

Beli Barnabás
Russel: Okság

Kovács Dániel
Okság

Pogácsás Péter
Kuhn

Vörös Zita
Quine-Putnam argumentum

Hegedűs Veronika
Quine: Két dogma

Bach Viktória
Van Fraassen: Realizmus

Köremail >>>

Jegyszerzés feltétele:

heti beadandó (1 kérdés, hétfő du. 5-ig) +

BA:
- megjelenés
- előadás
- előadásból készült ppt vagy egyéb file leadása, vagy más írásos anyag (3-5 old.)

MA
- megjelenés
- előadás
- előadásból témájából 10 oldalas esszé

Az előadások 45 percesek.
  
Program
Hempel
Schlick


Grünbaum Fine


Gödel
Russell

Popper
Salmon


Carnap
Kant


Kuhn
Lakatos


Cartwright
Lewis

Hume
Reichenbach


Poincaré
Van Fraassen


Hahn
Mach


Putnam
Quine
Ayer Bloor 
2008