LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Tudományfilozófia szeminárium
(Philosophy of science seminar)

heti 2 óra szeminárium
(héfő 14:00 - 15:30, MUK I/208)

A szeminárium célja a tudományfilozófia legfontosabb témaköreinek tematikus áttekintése a hallgatók által tartott előadások és a kapcsolódó irodalom megvitatásával.

A feldolgozandó irodalom, a hallgatók érdeklődésének megfelelően a következőkből választható:

 1. H. Hahn: Logika, matematika és természetismeret, in A Bécsi Kör Filozófiája, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 217-242
 2. M. Schlick: Az ismeret fundamentumáról, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 27-40
 3. K.R. Popper: The rationality of scientific revolutions, in The Myth of the Framework, M. Notturno (ed.) (Routledge, London and New York, 1994) 1-32
 4. C.G. Hempel, P. Oppenheim: A tudományos magyarázat logikája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 109-127
 5. C.G. Hempel: Az indukció újabb problémái, in Tudományfilozófia, Szerk. Laki J. (Osiris-Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1998) 87-106
 6. T. Kuhn: The essential tension, in The Philosophy of Science, R. Boyd, P. Gasper and J.D. Trout (eds.) (MIT Press, 1992) 139-147
 7. T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete, (Gondolat, 1984); III. fej. A normál tudomány természete (44-58); IV. fej. A normál tudomány mint rejtvényfejtés (59-68); IX. fej. A tudományos forradalmak jellemzése. Szükségszerűségük. (128-152); X. fej. A forradalmak mint a világszemlélet változásai (153-182)
 8. K. Popper: Normal science and its dangers, in Criticism and the Growth of Knowledge, I. Lakatos and A. Musgrave (eds.), Cambridge University Press (Cambridge, 1970) 51-58
 9. D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445
 10. L. Laudan: A tudomány áltudománya, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 477-495
 11. Huoranszki F.: Modern metafizika, Osiris, 2001, I. fejezet (A tudományfilozófiától a metafizikáig), II. fejezet (Természeti törvények).
 12. A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 13. J. Habermas: A metapszichológia szcientista önfélreértése, in Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, Cserépfalvi, 1993, 91-106.
 14. A. Grünbaum: A pszichoanalízis alapjai, Osiris, 1996, 28-72.
 15. E. Szabó L.: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex, 2002, 5 fejezetből (Kauzalitás) 100-120. old. (pontosabban a 89.-111. pontok).
 16. E. Szabó L.: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex, 2002, 4.3 fejezet (valószínűség interpretációi)
 17. L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125
 18. L. Laudan et al.: A tudomány változásai: filozófiai modellek és történeti kutatás, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 267-330.
 19. L. E. Szabó: Objective probability-like things with and without  objective indeterminism, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 38(2007) 626–634
 20. M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 21. K. Hempel: The logical analysis of psychology, in Philosophy of Mind - a guide and antology, J. Heil (ed.), Oxford 2004
 22. M. Schlick: Pozitivizmus és realizmus. in A Bécsi Kör Filozófiája/, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 93-133
 23. W. V. O. Quine: Az empirizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-152.
 24. R. Carnap: An Introduction to the Philosophy of Science, 232.-274. old.
 25. B. Russell: Az okságról

Program


Jegyszerzés feltétele:

- előadás
- előadásból készült ppt vagy egyéb file leadása, vagy más írásos anyag (3-5 old.)

Az előadások 60 percesek.
  

Hempel
Schlick


Grünbaum Fine


Gödel
Russell

Popper
Salmon


Carnap
Kant


Kuhn
Lakatos


Cartwright
Lewis

Hume
Reichenbach


Poincaré
Van Fraassen


Hahn
Mach


Putnam
Quine
Ayer Bloor


 
2008