Tudományfilozófia
(Philosophy of science)

heti 2 óra előadás 
(péntek 14:00 - 15:30, MUK I/208 )

Az előadás célja a tudományfilozófia legfontosabb témaköreinek tematikus áttekintése.
Tematika


 • Mi a tudományfilozófia?
 • Tudományos magyarázat
  • Magyarázat vs. konfirmáció
  • Tudományos magyarázat és a "Miért?"-kérdések
  • Dedukció vs indukció
  • Magyarázat és az ismertre való visszavezetés
  • A tudományos magyarázat deduktív-nomologikus típusa
  • A természeti törvény fogalma
  • Statisztikus magyarázat
  • Okság és magyarázat viszonya
 • Tudományos hipotézisek kvalitatív konfirmációja
  • Empirikus evidenciák
  • Hipotetiko-deduktív módszer
  • A kvalitatív konfirmáció más típusai
 • Az indukció Hume-i kritikája
 • Bayesiánus konfirmációelmélet
  • A valószínűségelmélet alapfogamai és interpretációjuk
  • Bayesianizmus
 • A tudományos realizmus problémája
  • Metafizikai és induktív szkepticizmus
  • Kant
  • Logikai empirizmus és a nyelvi fordulat
  • A jelentés verifikációelmélete
  • Konfirmáció, jelentés és az "elméletek standard felfogása"
  • Demarkációs probléma
  • Aluldeterminációs tézis
  • Quine jelentésholizmusa
  • Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum
 • A matematika sajátos filozófiai problémái
 • A tudomány mint történelmi-társadalmi jelenség: Kuhn, Lakatos, Feyerabend, tudányszociológia

Irodalom

 • A felkészüléshez rendelkezésre állnak az előadáson vetített anyagok:
  • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.) Valószínűség interpretációja, Kauzalitás, Bayesiánus konfirmáció, stb. Pontosan, a 60-61; 67-86;  88-110; 115-116 pontok.
  • L. E. Szabó: Objective probability-like things with and without  objective indeterminism, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 38 (2007) 626–634 (PDF),  csak az "Introduction" rész.
  • L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125 ( PDF), csak az 1. és 2. fejezet.
  • Széljegyzetek Kuhn könyvéhez: 
 • Introduction to the Philosophy of Science, M.H. Salmon et al. (eds.) (Prentice Hall, New Jersey, 1992) (könytár előtti polcon), a 1-66; 104-131 oldal.
 • T. Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete (Gondolat, Bp. 1984).

Ajánlott irodalom

 1. Laki J.: Empirikus adatok, metodológia, gondolkodás és nyelv a XX. Századi tudományfilozófiában, in Tudományfilozófia, Szerk. Laki J. (Osiris - Láthatatlan Kollégium, Bp. 1998) 7-33.
 2. H. Hahn: Logika, matematika és természetismeret, in A Bécsi Kör Filozófiája, Szerk. Altrichter F. (Gondolat, 1972) 217-242.
 3. M. Schlick: Az ismeret fundamentumáról, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 27-40.
 4. R. Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai analízisén keresztül, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 9-26.
 5. C. Popper: A tudományos kutatás logikája (Európa, Bp. 1997) I. fejezet (31-59), II. fejezet (60-69).
 6. I. Lakatos: A kritika és a tudományos kutatási programok metodológiája, in Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai (Atlantisz, Bp. 1997) 19-63.
 7. C. Hempel: A tudományos magyarázat logikája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 109-127.
 8. C. Hempel: Az indukció újabb problémái, in Tudományfilozófia Szerk. Laki J. (Osiris - Láthatatlan Kollégium, Bp. 1998) 87-106.
 9. W. Quine: Az empírizmus két dogmája, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 131-151.
 10. L. Laudan: Demystifying underdetermination, in L. Laudan: Beyond Positivism and Relativism (Westview Press, 1996) 29-54.
 11. H. Putnam: Mi a realizmus?, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 523-528.
 12. R. Boyd: A tudományos realizmus jelenlegi helyzete, in Tudományfilozófia Szerk. Laki J. (Osiris - Láthatatlan Kollégium, Bp. 1998) 170-188.
 13. P. Feyerabend: A szakember vigasztalása, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 219-250.
 14. D. Bloor: A tudásszociológia erős programja, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 427-445.
 15. B. Barnes, D. Bloor: Relativizmus, racionalizmus, tudásszociológia, in Tudományfilozófia Szerk. Laki J. (Osiris - Láthatatlan Kollégium, Bp. 1998) 189-207.
 16. L. Laudan: A tudomány áltudománya, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 477-495.
 17. Huoranszki F.: Modern metafizika, Osiris, 2001, I. fejezet (A tudományfilozófiától a metafizikáig), II. fejezet (Természeti törvények).
 18. A. Fine: Az ösztönös ontológiai szemlélet, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 571-590.
 19. J. Habermas: A metapszichológia szcientista önfélreértése, in Filozófusok Freudról és a pszichoanalízisről, Cserépfalvi, 1993, 91-106.
 20. A. Grünbaum: A pszichoanalízis alapjai, Osiris, 1996, 28-72.
 21. E. Szabó L.: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex, 2002, 4.3 alfejezet (A valószínűség értelmezései), 76-99, 5 fejezetből (Kauzalitás) 100-120. old. (pontosabban a 89.-111. pontok).
 22. L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125
 23. L. Laudan et al.: A tudomány változásai: filozófiai modellek és történeti kutatás, in Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény), Szerk. Forrai G. és Szegedi P., (Áron Kiadó, Bp. 1999) 267-330. (Ezt nem javaslom végig elolvasni, de tanulságos belenézni.)
 24. Forrai G., Bevezetés, in W. O. Quine: A tapasztalattól a tudományig, Osiris, 2002. (7--59. old.)

07/09/2007A témával kapcslatos néhány archivum

Néhány olyan link, ahol a témával kapcsolatos bibliográfiai adatoknak utánanézhet:
A szóbeli vizsgához talán segítség, hogy mik voltak az írásbeli kérdések:

első vizsga

második vizsga