Kauzalitás

(Causality)

heti 2 óra előadás 
(Múzeum krt. 4. "i" ép. 2. em. 208, szerda 16:15 - 17:45)

A kurzus célja az okság mibenlétének filozófiai elemzése, továbbá - a lehetséges értelmezések függvényében - az ok-okozati viszony sajátosságainak feltárása.  Elemezni fogjuk a kauzalitás problémájának jellemző kontextusait: az okság viszonyát a magyarázat, a törvényszerűség, a statisztikus korreláció, az idő, a modalitás, valamint a logikai következmény fogalmához. Vizsgálódásaink elsősorban nem a hétköznapi tapasztalatainkra vagy köznyelvi intuíciónkra épülnek majd, hanem azoknak a szituációknak az elemzésére, melyekben a kauzalitás a tudományos, elsősorban fizikai elméletekben megjelenik.

________________
A felkészüléshez rendelkezésre fog állni az előadások anyaga letölthető pdf  formában.

Ajánlott irodalom (nem végleges):

  • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002. (A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.)
  • Causation, Oxford Readings in Philosophy, E. Sosa and M. Tooley, eds., Oxford University Press (1997)
  • Huoranszki F. (2001): Modern metafizika, Osiris Kiadó, Budapest. 
  • Belnap, N. (1992): Branching space-time, Synthese 92, 385.
  • H. Reichenbach: The philosophy of space and time, Dover Publications, New York, 1958.

21/12 2007


Előadás jegyzete: PDF
Frissítve: jun 3.
(A Nyitott jövő egyik, az előadáson elmondott fejezete kimaradt, azt fűztem hozzá (9. fejezet: Nincs korreláció kauzalitás nélkül ...)

A  PDF fileban feltüntetett további két olvasnivaló:
Simpson-paradox
EPR-Bell (csak az 1. és 3. fejezet)

A szóbeli vizsgákhoz segítségül:

első írásbeli

második írásbeli
harmadik írásbeli


TTK-s és IK-s hallgatók!
Filozófia minor
Múzeum krt. 4. i épület

Hume
Grünbaum
Salmon Kant

Russell
Earman
Lewis Reichenbach
Friedman Van Fraassen
Belnap Einstein

Cartwright Bell


Bohm
Carnap

Schlick