LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Kauzalitás - szeminárium
(Causality - seminar)

heti 2 óra szeminárium 
(Múzeum krt. 4. "i" ép. 2. em. 221, kedd 14:30 - 16:00) 

Téma:
 • Hume az oksági viszonyról
 • Kant az oksági viszonyról
 • Okság - természeti törvény - magyarázat
 • Okság - determinizmus - szabad akarat
 • Lewis
 • Stochasztikus kauzalitás
 • Reichenbach-féle közös ok
 • Simpson-paradoxon
 • Okság - téridő
 • Kauzalitás-sértés a kvantummechanikában?
 • Mentális kauzalitás
 • Okság - perzisztencia - személyes azonosság
Irodalom
 • E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002.

 • Causation, Oxford Readings in Philosophy, E. Sosa and M. Tooley, eds., Oxford University Press (1997)

 • Huoranszki F. (2001): Modern metafizika, Osiris Kiadó, Budapest. 

 • Belnap, N. (1992): Branching space-time, Synthese 92, 385.

 • H. Reichenbach: The philosophy of space and time, Dover Publications, New York, 1958.

 • H. Reichenbach: The Direction of Time, University of California Press, Berkeley 1956.

 • W. Salmon: Scientific Explanation and the Causal Structure of the World, Princeton University Press, Princeton 1984.

 • Malinas, Gary and John Bigelow, "Simpson's Paradox", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.)

 • L. E. Szabó: The Einstein--Podolsky--Rosen Argument and the Bell Inequalities, Internet Encyclopedia of Philosophy (2008)

 • Cartwright, N. (1987): How to tell a common cause: Generalization of the conjunctive fork criterion, in: Probability and Causality, J. H. Fetzer (ed.), D. Reidel, Dordrecht.

 • Sober, E. (1988): The Principle of the Common Cause, in: Probability and Causality, J. Fetzer (ed.), Reidel, Dordrecht.

Program
9/23 Such Dávid Hume/Kant az okságról
9/30 Körtvélyesi László Lewis (előadás)
10/7 Farsang Áron Mentális kauzalitás (előadás)
10/14 Mészáros Zsuzsanna Okság, magyarázat, természeti törvény (előadás)
10/21 Balássy Bence Okság és téridő (előadás)
11/4 Such Dávid Okság, determinizmus, szabad akarat
11/11 Such Dávid Okság, determinizmus, szabad akarat II. (előadás)
11/18 Türjei Zoltán Okság, perzisztencia, személyes azonosság (előadás)
11/25 Tábori Kristóf
Mones Enys
Stochasztikus kauzalitás, Reichenbach, EPR paradoxon
12/2 Csatári Ferenc
Jelentés, kauzalitás, absztrakt entitások (előadás)
12/9 Mészáros Zsuzsanna A convetionalism vs. absolutism vita, mint a nominalisták és realisták vitájának újjáéledése a relativisztikus fizika területén (előadás)


2008-09-19

  


Program








 
2008