LÁSZLÓ E. SZABÓ Home Publications Courses Links CV Department Home

Fizikalizmus - szeminárium
(Physicalism - seminar)

heti 2 óra szeminárium 
(Múzeum krt. 4. "i" ép. 2. em. 208, kedd 14:00 - 15:30) 

Első óra: 02. 10.

Téma:

A szeminárium célja a fizikalizmus (röviden: nincs sem mentális, sem absztrakt, csak fizikai) mellett és ellen szóló argumentumok áttekintése a hallgatók által tartott szemináriumi előadások formájában. 

A tárgyalt témakörök:
 • a szubsztancia fogalma
 • a szupervencia fogalma
 • rövidítés, definíció, elméletek redukciója
 • az emergens tulajdonságokkal szembeni realizmus
 • Craig-tétel, elimináció, Quine-Putnam nélkülözhetetlenségi argumentum
 • test és tudat
 • absztrakt entitások

Irodalom:
 • H. Field: Physicalism, in J. Earman (ed.) Inference, Explanation, and Other Frustrations, Univ. of Clifornia Press, Berkeley 1992.
 • Stoljar, Daniel: Physicalism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 • Robinson, Howard: Substance, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 • M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 •  D. Chalmers: The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (1996). Oxford University Press.
 • McLaughlin, Brian and Karen Bennett: Supervenience, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
 • R. Carnap: A fizika nyelve mint a tudomány univerzális nyelve, In Laki (szerk.) Tudományfilozófia (Osiris, 1998)
 • L. E. Szabó: Formal Systems as Physical Objects: A Physicalist Account of Mathematical Truth, International Studies in the Philosophy of Science, 17 (2003) pp. 117 – 125Program
02.24.
Halasi Ábel
Carnap: A fizika nyelve mint a tudomány univerzális nyelve (előadás)
03.03.
Gulyás Lőrinc
Szubsztancia (előadás)
03.10.
Balássy Bence
Szupervencia
03.17.
Skilfova Elena
Field: Physicalism
03.14.
Németh Gábor
Rövidítés, definíció, elméletek redukciója
04.07. Papp László
Absztakt entitások
04.21. Horváth Richárd
(Fizikai) elméletek szemantikájának fizikalista értelmezése; intencionalitás
04.28. Türjei Zoltán
Mind-Body
05.05. Köller Zsombor
Craig-tétel, elimináció, Quine-Putnam nélkülözhetetlenségi argumentum
05.12. Farsang Áron
Emergens tulajdonságokkal szembeni realizmus2009-02-26
  


Program
 
2008