ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2017 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2017. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2017 szeptemberében indul, és 2018 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Analitikus filozófia és fenomenológia

Analitikus filozófia és fenomenológia kapcsolatok  
2017. június 16.
Bence György-terem
Program

9:00–9:40 Tőzsér János: Analitikus és kontinentális filozófia
9:40–10:20 Ambrus Gergely: Kategóriahiba elméletek és a mentális állapotok naturalizálása
szünet
10:40–11:20 Márton Miklós: Fenomenológiai adatok, filozófiai elméletek
10:40–12:00 Kondor Zsuzsa: A naturalizált társas elme és története
ebédszünet
13:30–14:10 Szummer Csaba: A módosult tudatállapotok jelentősége a mélylélektanban és a fenomenológiában
14:1014:50 Schmal Dániel: A nem tudatos észlelés problémája – Descartes és a kortárs elméletek
szünet
15:00–15:40Ullmann Tamás: A nyelv problémája a kortárs kontinentális gondolkodásban
15:40–16:20 Olay Csaba: A „tökéletesség vélelme” és a „jóindulat elve”: Gadamer és Davidson
szünet
16:20–17:00 Bárány Tibor: „Merész, szemtelen, tiszteletlen, szellemes és ötletes” – Az esztétikai tulajdonságok kapcsolata a műalkotás definíciójával Arthur C. Danto művészetfilozófiájában
17:00–17:40 Schwendtner Tibor: Szubsztantív történelemfilozófia? Megjegyzések Heidegger léttörténeti gondolkodásáról

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester