ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Vizsgatematikák

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

The Institute of Philosophy

A brief introduction

Titkársági fogadóórák

Intézeti előadó: G. Molnár Péter
Titkársági fogadóórák: hétfő, csütörtök 11:00-14:00
Titkárság: 1088 Budapest, Múzeum körút 4., I épület 122.
Telefon: (+36 30) 2021201, (+36 1) 485 5237, ill. 5216-os mellék
E-mail: filint [[(a)]] btk.elte.hu

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

NYILATKOZAT

Az ELTE BTK Filozófia Intézet oktatóinak nyilatkozata

 
Az ELTE BTK Filozófia Intézet tagjai egyetértenek a Central European Network for Research in Academic Liason (CENTRAL Network: Károly Egyetem, Prága; ELTE; Humboldt Egyetem, Berlin; Bécsi Egyetem; Varsói Egyetem) nyilatkozatával:

A CENTRAL Network Nyilatkozata

Intézetünk tagjai elítélik az Ukrajna elleni orosz agressziót, és szolidaritásukat fejezik ki a megtámadottakkal, valamint az orosz társadalom azon részével, amely felemeli szavát az erőszak ellen. Támogatjuk, hogy egyetemünk és a tágabb tudományos közösség ne hagyja magára azokat a kutatókat, egyetemi oktatókat és hallgatókat, akiket a háború következményei sújtanak.

Ambrus Gergely
Bene László
Bodnár István
Borbély Gábor
E. Szabó László
Erdélyi Ágnes
Forczek Ákos

Gárdai Kinga
Gömöri Márton
Gyuris Beáta
Kelemen János
Kodaj Dániel

Ludassy Mária
Máté András
Miklós Tamás
Molnár Péter

Mráz Attila
Olay Csaba
Orthmayr Imre
Rebrus Péter

Réz Anna
Steiger Kornél

Szalai Judit
Ullmann Tamás
Zvolenszky Zsófia

.

STATEMENT

Statement of the faculty of the Institute of Philosophy, Faculty of Humanities, Eötvös University (ELTE), Budapest

 
We, members of the Institute of Philosophy at Eötvös Loránd University’s (ELTE) Faculty of Humanities agree with and support the statement issued by the Central European Network for Research in Academic Liason (CENTRAL Network: Charles University, Prague; ELTE; Humboldt University, Berlin; University of Vienna; University of Warsaw):

Statement of the CENTRAL Network

We, members of ELTE Institute of Philosophy, condemn the Russian military invasion of Ukraine and express our solidarity with the people under attack in Ukraine, and with the segment of Russian society that voices opposition against the aggression. We urge that our university and the broader academic community actively support and offer avenues of assistance to those academics and university students who are severely affected by the consequences of the war. 

Gergely Ambrus
László Bene
István Bodnár
Gábor Borbély
László E. Szabó
Ágnes Erdélyi
Ákos Forczek

Kinga Gárdai
Márton Gömöri
Beáta Gyuris
János Kelemen
Dániel Kodaj

Mária Ludassy
András Máté
Tamás Miklós
Péter Molnár

Attila Mráz
Csaba Olay
Imre Orthmayr
Péter Rebrus

Anna Réz
Kornél Steiger
Judit Szalai

Tamás Ullmann
Zsófia Zvolenszky

Rawls100


Évnyitó konferenciánk
programja

 

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2020 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2020. június 15.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2020 szeptemberében indul, és 2021 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

A TUDAT ASPEKTUSAI

   A Magyar Fenomenológiai Egyesület és az ELTE BTK Filozófia Intézet konferenciája

ELTE BTK A épület

Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/a

Plenáris előadások, A- és C-szekciók: A épület, Gombocz-terem

B-szekciók: A épület, 330-as terem

Május 19., csütörtök.

Első plenáris előadás: Vajda Mihály. „A tudat aspektusai” (10:00-11:00). Moderál: Ullmann Tamás.

 Kávészünet: 11:00-11:15.

 Szekcióelőadások.

Délelőtti A szekció. (11:15-12:45). Moderál: Ullmann Tamás.  

1)  Pszichológiai tudatfogalmak, pszichológiai kérdésfeltevések.

Pintér Judit Nóra: A krónikus beteglét tudatállapota

Golden Dániel: A tudatfolyam fogalma William Jamesnél

Dergez-Rippl Dóra: A tudat látómezején túl – Jung szimbólumértelmezésének fenomenológiai jelentősége

Délelőtti B szekció. (11:15-12:45). Moderál: Marosán Bence Péter.

2) Poszthumanizmus, transzhumanizmus

Pintér Leila: Astrida Neimanis feminista, poszthumanista fenomenológiája

Laki Beáta: Mit jelenthet ÉN-nek lenni egy virtuális világban? - A feltöltött tudat, mint aspektus

Dúzs Miklós: A Tudat időaspektusa és hatása az egyén valóságképére

Ebédszünet. 12:45:14:00

Délutáni plenáris előadás. Komorjai László. „A tudat eklipszise”. (14:00-15:00). Moderál: Farkas Henrik.

Kávészünet. 15:00-15:15.

Szekcióelőadások.

Délutáni A szekció. (15:15-16:45). Moderál: Részeg Imola.

3) Buddhizmus és tudatfolyam.

Schreiner Dénes: A tudat alkonya

Czétány György: Aszanga és a tudat tana

Farkas Jácint: A tudat üresség-természete

Délutáni B szekció. (15:15-16:45). Moderál: Marosán Bence Péter.

4) A tudat fogalmai. Metaelméletek.

Békefi Bálint: Következik-e a köztes állapot keresztény tanából a szubsztanciadualizmus?

Hévizi Ottó: Vajon egyféle módon adott-e a tudatosság, ha a tudat kétféle?

Ropolyi László: Reprezentáció és inhomogén létezők

Kávészünet. 16:45-17:00

Délutáni C szekció. (17:00-18:00). Moderál: Farkas Henrik.

5) A tudat fenomenológiai fogalma Husserlnél és Husserl után

Pavlovits Tamás: Tudat és végtelen

Sajó Sándor: A tudat dialektikája

Kávészünet: 18:00-18:15

Záróelőadás: Wilhelm Schmidt-Biggermann. (18:15-19:15). Moderál: Boros Gábor

*

Május 20., péntek.

Első plenáris előadás: Boros Gábor. „Tudatregény – regénytudat. Egy családregény vége és Nincstelenek”. 10:00-11:00. Moderál: Részeg Imola.

Kávészünet. 11:00-11:15.

Szekcióelőadások.

Délelőtti A szekció. 11:15-12:45. Moderál: Boros Gábor.

6) Az érzelmes tudat

Pintér Dóra: Istenné válni egy pillanatra – a személyes intimitás léttapasztalata

Müller Andor: Univerzális fenomenológiai módszertan

Dornbach Márton: Tudat és affektivitás: Egy biofilozófiai felismerés kanti előzményei

Délelőtti B szekció. 11:15-12:45. Moderál: Békési Boglárka.

7) Retroaktivitás és a tudat mélyrétegei

Torma Anita: A retroaktív ébresztés fenoménjei

Horváth Lajos: Retroaktív trauma és a retroaktivitás fenomenológiája

Marosán Bence Péter: Az állati érzelmek fenomenológiája

Ebédszünet. 12:45-14:00.

Délutáni plenáris előadás: Popovics Zoltán. „Prezentifikáció – Az esztétikai tudat aspektusai”. 14:00-15:00. Moderál: Horváth Péter.

Kávészünet. 15:00-15:15.

Szekcióelőadások.

Délutáni A szekció. 15:15-16:45. Moderál: Marosán Bence Péter

8) Az esztétikai tudat. Művészi és irodalmi vonatkozások.

Horváth Péter: Ego és ipszeitás: Kertész Imre és Jean-Paul Sartre.

Taskovics Viktória: Vizuális napló, autofotográfia: az emlékezés modelljei Patti Smith memoárjaiban és a közösségi médiában

Hajdu Ildikó: Retorika és episztemológia: A retorikai gondolkodás relevanciája a világ megismerésében a kora újkorban (17. század)

Délutáni B szekció. 15:15-16:45. Moderál: Vermes Katalin.

9) A tudat fogalma a francia fenomenológiában.

Részeg Imola: A test tudata és a tudattalan teste. Merleau-Ponty a fenomenológiai tudattalanról

Snopek Júlia: Az egyik, vagyis a Másik. A szubjektivitás fogalmáról Emmanuel Levinas Teljesség és végtelen című művében – állandó tekintettel Kierkegaardra

Berta Gergely: A tudat három állapota és az etikai közvetlenség színrelépése Emmanuel Levinas filozófiájában

Kávészünet. 16:45-17:00.

Délutáni C szekció. (17:00-18:00). Moderál: Horváth Péter.

10) Alternatív tudatfogalmak.

Ullmann Tamás: "Alternatív tudat-fogalmak. Észlelés, emlékezés, gondolkodás"

Szummer Csaba: „A Pszichonauta, a Misztikus és a Skizofrén  – adalékok a módosult tudatállapotok fenomenológiájához”.

Kávészünet. 18:00-18:15.

Záróelőadás: Farkas Katalin. 18:15-19:15. Moderál: Márton Miklós

 

COGITO-DÍJ

 MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: OKTÓBER 29.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS fiatal filozófusok számára a Cogito-könyvek tizenhatodik kötetére
 
Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizenhatodik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertációmunka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2021. október 29. határidővel elektronikusan (pdf formátumban) kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát emailben megküldeni, a Cogito-kuratórium elnökének, Zvolenszky Zsófiának (ELTE BTK Filozófia Intézet) címezve: zvolenszky@nyu.edu, filint@btk.elte.hu.
A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban.

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról

A beérkez
ő kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma választja ki a támogatandó pályaművet, amelynek bejelentésére és a győztesnek járó Cogito-érme (Czinder Antal szobrászművész alkotása) átadására a Magyar Filozófiai Társaság által 2021. november 19-én (péntek) rendezett díjátadón kerül sor a Kossuth Klubban (VIII. Múzeum u. 7.).

A  november 19-i díjátadón többek közt az előző évben Cogito-díjas kézirat immár megjelent kötetét – Forczek Ákos (Cogito Könyvek XV): Jótékony könyörtelenség. A német felvilágosodás végjátéka az iskolafilozófia hanyatlásától a transzcendentáfilozófiai fordulatig – is bemutatják. E kötet, és négy további Cogito-díjas és -különdíjas kötet együttes bemutatójára is remélhetőleg, a pandémiás helyzet függvényében, végre sor kerül 2021 őszén (részletek hamarosan):

Tuboly Á
dám Tamás (Cogito Könyvek XII): Advocatus Diaboli. Quine és a modális logika

Bernáth
László (Cogito-különdíjas kötet a L’Harmattan Argumentum sorozatában): Morális felelősség, érdem és kontroll. A morális felelősség metafizikája

Takó Ferenc: (Cogito Könyvek XIII): Max Weber Kínája. A protestáns etika és a mandarinátus szelleme


Kiss Csaba: (Cogito Könyvek XIV):
Forradalom és szabadság. Tocqueville kontra Marx

 

 Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Szakmódszertan záróvizsga

A filozófia tanári szakmódszertan záróvizsga tematikája

      

Frissítve:   — webmester