Photo: Simon Thomas

Zalán Gyenis

Assistant Professor
Zakład Logiki, Instytut Filozofii,
Uniwersytet Jagielloński, Kraków


email: zalan.gyenis // gmail


CV (Jun 2018)
The Budapest Research Group

Last updated 15 Dec 2019

Publications (BibTeX)

Other

  • Z. Gyenis, Czy piraci powodują globalne ocieplenie?, Filozofuj! 2019:3(27)

Theses