Photo: Simon Thomas

Zalán Gyenis

email: zalan.gyenis // gmail


CV (Jun 2018)
The Budapest Research Group
LaPoM, TPF

Last updated 2 Aug 2019

Publications (BibTeX)

Other

  • Z. Gyenis, Czy piraci powodują globalne ocieplenie?, Filozofuj! 2019:3(27)

Submitted

Theses