ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2017 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2017. június 15.

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon a hivatalos bejegyzést ld.

ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2017 szeptemberében indul, és 2018 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Cogito-díj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat tizennegyedik kötetére
Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizennegyedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L’Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló könyv, monográfia anyagán – például disszertáció-munka formájában – dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2018. szeptember 7. határidővel elektronikusan (emailen vagy CD-n) és 6 kinyomtatott példányban kérjük a készülő monográfia már teljes, magyar nyelvű (120–250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Zvolenszky Zsófia
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.
filint@btk.elte.hu

A pályázó elérhetősége (email cím és telefonszám) is szerepeljen a pályázatban

Nem szükséges, hogy a kézirat már leadott vagy megvédett doktori disszertáció legyen (lehet védetlen disszertáció vagy a disszertációtól eltérő könyvkézirat is). Már megvédett disszertáció leadásakor az eljárás egyes anyagait is kérjük: a bírálói vélemények (ha voltak) és az azokra adott válaszok másolatát. A doktori cím elnyerését követően öt éven belül pályázható a díj. Korábbi Cogito-pályamű átdolgozott, javított változata második alkalommal is benyújtható; ebben az esetben elektronikus formában két kiegészítő dokumentumot is kérünk: a korábbi kéziratot, valamint egy részletes (1–3 oldalas) összefoglalót a változtatásokról.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma választja ki a támogatandó pályaművet, amelynek bejelentésére és a győztesnek járó Cogito-érme (Czinder Antal szobrászművész alkotása) átadására a hagyományoknak megfelelően az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében kerül sor. Az idei, Marx születésének 200. évfordulójára rendezett konferencia címe: „Társadalom, tudat, történelem”, időpontja: 2018. október 4–5.

Teológia és antropológia

Teológia és antropológia

Konferencia Vidrányi Katalin emlékére

2018. szeptember  21-22.

ELTE BTK (Múzeum krt. 4.) A épület, 330-as terem


Szeptember 21., péntek

10.00-10.45 Somos Róbert: Órigenész Zsoltár-homíliáinak teológiája
10.45-11.30 Bugár M. István: Napba nézni: egy metafora története és a teológiai episztemológia

11.30-11.45 szünet

11.45-12.30 Bene László: Nüsszai Gergely az emóciókról
12.30-13.15 Geréby György: Apologia pro Augustino

13.15-14.30 ebédszünet

14.30-15.15 Heidl György: Ágoston az elhunytak miatti szomorúságról
15.15-16.00 Kendeffy Gábor: Szent Ágoston a szexualitásról
16.00-16.45 Gábor György: Szent Ágoston antijudaizmusa

16.45-17.15 szünet

17.15-17.45 Ferencz Sándor: Az a bizonyos „karosszék”. (Hitelesség, személyesség, ízlés)
17.45-18.00 Könyvbemutató

Szeptember 22., szombat

10-10.45 Németh Csaba: Szent Ágoston és Richardus Rufus, Areopagita és Thomas Gallus: egy ágostoni közhely átalakulása
10.45-11.30 Perczel István: Nesztoriosz, Küroszi Theodorétosz és követőik, avagy hogyan rejtsük el meggyőződésünket az üldöztetés idején?

szünet 11.30-11.45

11.45-12.30 Schmal Dániel: Szent Ágoston és a modernitás
12.30-13.15 Molnár Péter: Scientia politica Dominicus Gundisalvi De diuisione philosophiae-jában

13.15-14.30 ebédszünet

14.30-15.15 Almási Gábor: Themisztiosz toleranciagondolata a 16. században
15.15-16.00 Szegedi Nóra, "Antropológiai fordulat": Vidrányi Katalin Kant-értelmezésének és teológiai elképzeléseinek összefüggése
16.00-16.45 Tatár György: Az Elvarázsolt Völgy

16.45-17.15 szünet

17.15–17.45 Thuróczy Gergely: Emlékek szubjektív origója. A Tanárnőről, negyed évszázad múltán

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester