ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2015 tavaszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzés indítását tervezi. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő előreláthatólag 2015. január 5. lesz

A szakirányú továbbképzés indításáról a felvi.hu honlapon előreláthatólag december 15-re várható hivatalos bejelentés.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, előreláthatóan 2015. februárjában kezdődik meg. Ebben az esetben a képzés 2015 decemberében / 2016. januárjában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

Tengelyi László (1954-2014)

COGITO-DÍJ 2014


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
fiatal filozófusok számára
a „Cogito Könyvek” könyvsorozat
tizenegyedik kötetére

Manapság aligha érvényes a mondás, hogy non est canescendum in artibus. A „Cogito” díjjal mégis olyan fiatal kollégákat szeretnénk kiadási lehetőséghez juttatni, akik még garantáltan nem őszültek meg a tudományban.

Tizenegyedik alkalommal hirdeti meg az ELTE BTK Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság a L'Harmattan Kiadóval közösen megalapított Cogito-díjat, amelynek nyertese önálló kötet kiadására kap lehetőséget a L’Harmattan Kiadó, az ELTE Filozófia Intézet és a Magyar Filozófiai Társaság által közösen indított „Cogito Könyvek” könyvsorozatban.

A felhívás fiatal, pályakezdő filozófusoknak szól, akik saját kötettel még nem rendelkeznek és önálló kötet, monográfia anyagán - például disszertációmunka formájában - dolgoznak, vagy ezt tervezik, esetleg haboznak nekilátni, nem látván át a későbbi kiadási lehetőségeket.

A pályázóktól 2014. augusztus 25. határidővel CD-n és 5 kinyomtatott példányban kérjük a készülő könyv már teljes, magyar nyelvű (120-250 normál oldal terjedelmű) kéziratát az ELTE Filozófia Intézet címére megküldeni:

Kelemen János
Cogito-díj
ELTE BTK, Filozófia Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/i.

A beérkező kéziratok közül a Cogito-díj kuratóriuma által kiválasztott pályamű díjazásban részesül, amelynek átadására az előző évben nyertes kézirat könyvbemutatója alkalmával kerül sor, a hagyományoknak megfelelően 2014 szeptemberében, az ELTE BTK Filozófia Intézet által rendezett tanévnyitó konferencia keretében.

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Alapvizsga

      

Frissítve:   — webmester