ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Hírek

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf
3rd Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy - See more at: http://philosophy.ceu.edu/events/2015-10-02/3rd-finnish-hungarian-seminar-early-modern-philosophy#sthash.BgogJ5Kl.dpuf3

Phenomenology, Naturalism, Analytic Philosophy of Mind


Phenomenology, Naturalism, Analytic Philosophy of Mind

Date: 14 December 2018, 9:00-19:00
Venue: Eötvös University, Faculty of Humantities, Institute of Philosophy, Bence Room 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Building I, 2. Floor
The conference is organized in the frames of the K-112542 OTKA-NKFIH research project

Programme

9.00-9.45 HOWARD ROBINSON (CEU): Why Naturalism Cannot Accommodate Phenomenology: a History of Retreat into Obscurantism
9.45-10.30 TIM CRANE (CEU): How to Naturalise Intentionality

Coffee break

10.45-11.30 GERGELY AMBRUS (ELTE): Russellian Monism Old and New: Schlick, Russell and Chalmers
11.30-12.15 BARRY DAINTON (University of Liverpool): Being Light
12.15-13.00 TAMÁS ULLMANN (ELTE): The Problem of Phenomenological Unconscious

Lunch break

14.00-14.45 CSABA SZUMMER (Károli University): Affectivity and Dreaming Consciousness in Phenomenology and in Psychoanalysis
14.45-15.30 ZSUZSA BALOGH (ELTE): Phenomenal Self-Consciousness in Schizophrenia
15.30-16.15 ZSUZSA KONDOR (Hungarian Academy of Sciences): Embodiment and Phenomenal Experience

Coffee break

16.30-17.15 CHRISTOPH LIMBECK-LILIENAU (University of Vienna): Intentionality between the Brentano School and the Vienna Circle
17.15-18.00 PÉTER ANDRÁS VARGA (Hungarian Academy of Sciences): Sigwart versus Marty and Husserl on the Challenge of Impersonalien to (Proto-)Phenomenological Conceptions of Intentionality (with a Postscript on Frege)
18.00-18.45 DÁNIEL SCHMAL (Pázmány University): Phenomenology and Conceptual Analysis in Descartes

Erkölcstan, etika


Erkölcstan, etika szakos pedagógus

Az ELTE BTK Filozófia Intézet a 2017 őszi szemeszterben Erkölcstan és etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzést indít. A szakirányú továbbképzésre a jelentkezési határidő 2018. június 15.

A képzés célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok meglévő szakmaiságának új ismeretekkel, készségekkel, képességekkel való bővítése.

A képzés két féléves, 2018 szeptemberében indul, és 2019 május-júniusában zárul

A Képzési és kimeneti követelmények a http://www.elte.hu >> Az Egyetemről >> Szabályzatok, dokumentumok >> ELTE Képzési program >> IV. kötet: Szakirányú továbbképzés [PDF] pont alatt olvashatók

Közvetlen link

XXXIV. OTDK
Intézeti Filozófia Diákköri Konferencia

XXXIV. OTDK
Intézeti Filozófia Diákköri Konferencia


A következő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 2019 tavaszán kerül sor. A filozófiai pályaművek a Társadalomtudományi Szekcióban vesznek részt, melynek ülései 2019. április 24-26. között lesznek megtartva a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.). A nevezés általános feltételei hozzáférhetők az OTDT honlapján vagy a XXXIV. OTDK hirdetményében a „Központi felhívás” címszó alatt. A filozófiai pályázókra vonatkozó speciális elvárásokat a „Szekció Felhívások” között a „Társadalomtudományi Szekció” előírásai tartalmazzák.

Az OTDK-ra csak azok a pályaművek nevezhetők be, amelyek az intézeti Filozófia TDK konferencián erre megfelelőnek bizonyultak. A konferencia megrendezésére 2018. december 17-én, hétfőn kerül sor, de. 10 órától, az i épület alagsorának -107-es termében. A konferencia lebonyolítását, valamint a dolgozatok és előadások elbírálását három tanár végzi: Ambrus Gergely, Faragó-Szabó István, Orthmayr Imre. A követelmények az OTDK előírásainak megfelelőek: 20-40 oldalas dolgozat, 15 perces előadás, értékelés az OTDK-ra megadott kritériumok szerint.

A dolgozatokat december 11. (kedd) éjfélig kell megkapniuk a zsűri tagjainak a következő e-mail címen:

gergely.ambrus@gmail.com, farago-szabo@freemail.hu, orthmayr@t-online.hu.

Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljanak Orthmayr Imréhez, a Filozófia TDK vezető tanárához.

BA Filozófia képzés

Filozófia diszciplináris MA

Szakmódszertan záróvizsga

A filozófia tanári szakmódszertan záróvizsga tematikája

      

Frissítve:   — webmester